Tisdag31.03.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Shh bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter.

Vi tycker inte att du ska behöva välja mellan att bo bra och ha råd att leva väl. Vi vill ge dig både och. Vårt sätt att arbeta är nyckeln.

SHH har en stark finansiell ställning med ett eget kapital om 388 mkr samt en soliditet om 51% per den sista september 2019.

Läs mer på shhbostad.se