Måndag06.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Pm search

Executive Search

PM Property Management Search är specialiserade på chefsrekrytering inom samhällsbyggnadssektorn. I takt med att fastighets- och byggbranschen förändras ställs nya krav på ledarskap och kompetens. Det är viktigt att förstå sektorns sammansättning och diversifiering. Samtidigt finns ett behov av medarbetare med kompetens från andra branscher – både för att tillföra ytterligare perspektiv och bidra till ökad dynamik, och för att möta de kommande stora rekryteringsbehoven.

Sedan 1996 har PM Search byggt upp ett personligt nätverk inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi välkomnar och träffar alltid personer som vill diskutera sitt nästa steg i yrkeslivet.

PM Search drivs av Ebba von Schwerin i samarbete med PM Searchs grundare Bengt Edgren.

Tjänster

Vi genomför huvudsakligen chefsrekrytering genom search (executive search), vilket kan kompletteras med annonsering. Vår målsättning är att erbjuda kunniga konsulter med mångårig erfarenhet som arbetar utifrån våra tankar gällande kvalitet och processer för att säkerställa rekryteringar på meritokratiska grunder.

Vi erbjuder även fördjupad personbedömning. Ebba von Schwerin är certifierad i flera urvalsverktyg, bl a Hogan Assessment och OPQ.

Medarbetare

Ebba von Schwerin, Managing Partner

+46 70 751 09 01, ebba.vonschwerin@pmsearch.se

Arbetat med rekrytering i Sverige och internationellt, både som konsult och inom HR, sedan 1997. Driver PM Search fr o m januari 2014.

Civilingenjör V, filkand i nationalekonomi, certifierad i OPQ, Hogan Assessment, Discus och Master Management.

Bengt Edgren, Senior Advisor

+46 70 845 06 19, bengt.edgren@pmsearch.se

Grundare av PM Search. Mångårig erfarenhet av Executive Search inom samhällsbyggnadssektorn samt ett flertal ledande befattningar inom fastighetsbranschen.

Auktoriserad av ESK, föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter.

Samarbeten

Part of R.I.G.A. Real Estate & Infrustructure Global Alliance

PM Search har ett internationellt samarbete med R.I.G.A., en sammanslutning av sju företag specialiserade på executive search inom samhällsbyggnadssektorn. Vi finns representerade i Europa, Nordamerika och Australien.

Samhällsbyggarna

Ebba von Schwerin leder Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram Ung Ledare, samt modererar vid Samhällsbyggnadsdagarna.

Michaël Berglund Search Group

PM Search delar kontor med Michaël Berglund AB samt stiftelsen Allbright. Vi samarbetar även med ProAstri och People Impact i Malmö. Det ger oss ett bredare perspektiv, möjlighet till kompetensutveckling samt utökade resurser.

Kontakt

PM Search AB

Växel: 08 406 03 02

Adress: c/o Michaël Berglund Executive Search,

Strandvägen 5B, 114 51 Stockholm

www.pmsearch.se