Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Framtidsföretag:

Klövern

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler och utveckling av bostadslägenheter som inriktning. Våra drygt 430 fastigheter har en total uthyrningsbar yta på nära 3 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde om drygt 40 miljarder kronor. Vi erbjuder våra hyresgäster attraktiva lokaler inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan också i en lång rad av starka regionstäder över hela landet.

Genom lokalt baserad personal på alla prioriterade orter säkerställer vi att våra över 5 000 hyresgäster, liten som stor, ska få bästa möjliga service och bemötande.

Vision

Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. Strategin är att vara delaktig i skapandet av inre och yttre miljöer som på ett positivt sätt bidrar till att företag utvecklas. Framtidens företagande inkluderar allt från små till stora företag med den gemensamma nämnaren att det finns en ökande efterfrågan på de varor eller tjänster som företagen tillhandahåller.

Klöverns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i visionen, affärsidén och bolagets värderingar. Ett strategiskt förhållningssätt gör det möjligt att hantera hållbarhetsrelaterade affärsrisker effektivt, samtidigt som bolaget drar nytta av de möjligheter som ges. Klöverns varumärke ska inge långsiktig trygghet för såväl aktieägare och kunder som medarbetare och övriga intressenter.

Vi arbetar långsiktigt med gemensamma riktlinjer och principer som garanterar hög moral och etik i interna och externa relationer. Med tydliga riktlinjer som stöd byggs kunskap, säkerhet och engagemang hos alla medarbetare vilket också leder till nöjda och trygga kunder samt en hållbar utveckling.

Värdegrund

Klöverns värdegrund består i stort av tre delar, drivkraft, närhet och engagemang. Drivkraft står för kreativitet, nyfikenhet och att våga prova. Närhet står för Klöverns sätt att arbeta nära kunder och medarbetare på ett enkelt sätt och engagemang betyder att vi ger det lilla extra och bidrar till god stämning.

Uppförandekoden reglerar vårt förhållningssätt som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör och stödjer FNs Global Compact principer. Syftet är bland annat att se till att det inte finns någon diskriminering eller kränkande särbehandling i bolaget. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss – alla medarbetare ska ha samma möjligheter. Dessa aspekter är mycket viktiga och de ligger även till grund i all rekrytering.

Information om medarbetare

Vi är drygt 230 medarbetare som alla arbetar efter mottot att var dag underlätta kundens vardag och vi är ett företag som ständigt växer.

Medarbetarerbjudande

Medarbetarna är en av våra viktigaste framgångsfaktorer – därför satsar vi på dig. Vi är ett ungt tillväxtföretag med en decentraliserad organisation och kompetenta medarbetare i en spännande bransch. Det är genom våra medarbetares engagemang, kompetens och utveckling som vi skapar en kultur där vi och våra kunder trivs.

Våra innovativa medarbetare, som jobbar med en stark entreprenörsanda och gott affärssinne, är en av våra framgångsfaktorer. Våra medarbetare har ett stort ansvar. Ett ansvar som leder till såväl ständiga förbättringar i företaget som till personlig utveckling och interna karriärmöjligheter.

För studenter

Vi letar hela tiden efter duktiga medarbetare. Vi är måna om att bereda plats för så många trainees och praktikanter som möjligt, för att ge fler chansen att få kännedom om vår spännande bransch.

Vi värdesätter det ömsesidiga kompetensutbytet som vi får genom studenter som praktiserar eller skriver sitt exjobb hos oss.

Kontakt

Lina Bergman
lina.bergman@klovern.se

Läs mer om oss, våra medarbetare och fastigheter på www.klovern.se 

Se fler branschtitlar från Bonnier News