Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag25.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Framtidsföretag:

Järfällahus

Järfällahus har en djärv vision – Det innebär inte bara att vi tillsammans ska skapa en trygg, integrerad och inspirerande utveckling i alla de bostadsområden som vi förvaltar. Det innebär också att vi vill öka trivseln, minska slitaget och få människor att växa. Och som medarbetare vill vi utvecklas, ha kul i vardagen och bryta ny mark. Tillsammans vill vi bygga en stark kultur där idéer, engagemang och omtanke verkligen lönar sig. Du ser, det är mycket jobb kvar! Därför behöver vi dig som är lika passionerad som professionell. Som vill att alla ska känna stolthet över att bo och verka i Järfällahus. Hur vill du bidra?

Järfällahus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som till 100 % ägs av Järfälla kommun. Vi äger och förvaltar 5 617 lägenheter samt kommersiella lokaler och fordonsplatser. Inom bolaget arbetar 71 medarbetare.

Ändamålet med Järfällahus verksamhet är att ha en aktiv roll i kommunens tillväxt och framväxten av nya bostäder i Järfälla kommun. Vi arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Boendebeståndet ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning. 

Vi har, inom ramen för vår verksamhet, ett socialt ansvar för invånarna i kommunen och deras behov av boende. Det innebär bland annat att, i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer, arbeta med trygghetsfrågor, att motverka segregation och att tillgänglighetsanpassa lägenheter. Järfällahus ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande!

Vi är ett värderingsstyrt bolag som strävar efter att arbeta och agera i linje med våra värdeord  Engagerad | Professionell | Omtänksam

Vill du veta mer om Järfällahus och hur det är att jobba här? Läs mer på https://jarfallahus.se/.