söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Corem Property Group AB

Välkommen till Corem, ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag!

Corem förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva lägen i Sverige och Danmark. Corem har ett långsiktigt perspektiv och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Genom att Corem under juni 2021 förvärvat Klövern och dess breda fastighetsbestånd med tonvikt på kontor, utökas och breddas vårt erbjudande betydligt. Tillsammans skapas ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag, med ett brett utbud av lokaler som gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin affär. Fastighetsportföljen innefattar även ett antal fastigheter i New York. Corem är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Våra drygt 512 fastigheter har en total uthyrningsbar yta på över 3 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde om drygt 80 miljarder kronor. Vi erbjuder våra hyresgäster attraktiva lokaler inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö utan också i en lång rad av starka regionstäder över hela landet.

Genom lokalt baserad personal på alla prioriterade orter säkerställer vi att våra över 5 000 hyresgäster, liten som stor, ska få bästa möjliga service och bemötande.

Strategiska fokusområden

Corems strategiska fokusområden tar avstamp i affärsmodellen och driver bolaget mot de uppsatta målen.

Investeringsstrategi

Corem söker aktivt upp och genomför transaktioner i syfte att öka bolagets storlek samt förädla fastighetsbeståndet

Corem ökar kontinuerligt antalet fastigheter, uthyrbar yta och värdet i beståndet genom förvärv av fastigheter i attraktiva logistiklägen på utvalda tillväxtorter.

Genom att skapa geografiskt samlade förvaltningsenheter uppnås skalfördelar i förvaltningen samtidigt som möjligheten att tillgodose kundernas behov ökar. Fastigheter som ligger utanför prioriterade geografiska områden, bedöms ha låg avkastningspotential eller tillhör ett ickeprioriterat fastighetssegment kan komma att avyttras.

Som komplement kan förvärv i noterade nordiska fastighetsbolag, som förväntas över tid bidra till att skapa god avkastning på eget kapital, genomföras.

Affärsstrategi

Corem förädlar och optimerar fastighetsbeståndet genom långsiktiga investeringar och engagemang

Projekt- och fastighetsutveckling är en allt viktigare del i Corems verksamhet då det gör det möjligt att möta kunders skiftande lokalbehov samt vidareutveckla och skapa mervärden i fastighetsbeståndet. Investeringar i befintliga fastigheter sker ofta i samband med nyuthyrningar och i syfte att anpassa och modernisera lokaler.

Genom långsiktigt hållbara investeringar förädlar och utvecklar Corem fastigheter, områden och bolag. Fastighetsutveckling innebär en god möjlighet till värdeutveckling och förlängda kundrelationer.

Projektutveckling omfattar allt från långsiktigt detaljplanearbete och större ny-, om och tillbyggnader till förädlingar i samband med byte av hyresgäst och energibesparingsåtgärder. Alla investeringar görs för att skapa värden som varar över tid, vilket gör att mål som hållbarhet och kundnöjdhet är prioriterat. Genom att byggnaderna moderniseras och beståndet kontinuerligt anpassas till förändrade marknadsförutsättningar underlättas uthyrningen och avkastningen optimeras.

Förvaltningsstrategi

Corem skapar långsiktiga hyresgästrelationer genom en proaktiv och marknadsorienterad egen förvaltning med korta beslutsvägar och lokal närvaro.

Förvaltning med kunden i fokus är grunden i Corems verksamhet och ger god marknadskontakt och proaktivitet i förvaltningsarbetet. Corems fastigheter förvaltas av egen personal, vilket ger goda möjligheter att bygga långsiktiga relationer.

Korta beslutsvägar och lokal närvaro på bolagets marknader prioriteras och bidrar till god förståelse för hyresgästens aktuella och förändrade behov. Nära samarbeten gör det möjligt att erbjuda flexibla och välanpassade lokallösningar som bidrar till att Corem kan uppfylla sin vision: att skapa utrymme för att utveckla kundens affär.

Information om medarbetare

Vi är drygt 350 engagerade medarbetare och vi är ett företag som ständigt växer.

Medarbetarna är en av våra viktigaste framgångsfaktorer – därför satsar vi på dig.

Våra innovativa medarbetare, som jobbar med en stark entreprenörsanda och gott affärssinne, är en av våra framgångsfaktorer. Våra medarbetare har ett stort ansvar. Ett ansvar som leder till såväl ständiga förbättringar i företaget som till personlig utveckling och interna karriärmöjligheter.

Kontakt
Lina Bergman
lina.bergman@corem.se
Läs mer om oss, våra medarbetare och fastigheter på www.corem.se och karriar.corem.se

Aktuella tjänster


Kommersiell fastighetsförvaltare till Corem Property Group, Stockholm Norra

Kommersiell fastighetsförvaltare till Corem Property Group, Stockholm Norra

Stockholm

Sista ansökningsdag 2023-06-18

KMA Certifieringsansvarig till Corem Property Group, Stockholm

KMA Certifieringsansvarig till Corem Property Group, Stockholm

Stockholm

Sista ansökningsdag 2023-06-18