Måndag06.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Arris ab

Vi gör det möjligt för våra kunder att fatta proaktiva beslut som maximerar värdet och minimerar riskerna för deras byggprojekt.

Vi erbjuder proaktiva, dynamiska och processdrivna tjänster som gör det möjligt för våra kunder att fatta välinformerade beslut vid rätt tidpunkt. Detta maximerar värdet, förbättrar effektiviteten i projekteringsprocessen och ger en process som kontrollerar kostnader och risker genom byggprojektets hela livscykel.

Vi har ofta sett en gemensam nämnare för byggprojekt på den nordiska marknaden. Kunder blir först hänförda av idéer och sedan besvikna när de inser att idéerna inte går att förverkliga. Projekteringen måste då arbetas om regelbundet för att hålla sig inom de striktare budgetramarna.

Detta är dyrt, tidskrävande och frustrerande för alla inblandade – och helt onödigt.

Värde skapas tidigt i byggprojekt och med vår integrerade, systematiska och samarbetsbetonade metod ser vi till att maximera värdet. Det förbättrade värdet bibehålls eller ökas sedan genom att vi implementerar kontrollprocesser för att hantera budgeten och riskerna genom de olika projekterings- och byggfaserna tillsammans med beprövade projektspecifika strategier för upphandling av arbetet.