Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Uthyrning

Regeringen ser över hyressättningssystemet

Publicerad: 17 mars 2016, 11:41

Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan.

Foto: Regeringskansliet.

På torsdagen gav regeringen Medlingsinstitutets före detta generaldirektör Claes Stråth uppdraget att som förhandlingsledare identifiera behov och ta fram förslag på hur dagens hyressättningssystem kan utvecklas. Uppdraget sker i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO.


Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaSABORegeringenMarknadshyrorHyresgästföreningen

Under året har hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandat vid upprepade tillfällen. Men nu ska de alltså tillsammans, och med regeringens förhandlingsperson, titta över systemet.

Samtidigt har debatten om just hyressättningssystemet varit het under årets första månader. Bland annat har flera av de borgerliga riksdagspartierna sagt att de vill se över systemet, och närma sig marknadshyror.

– För att öka bostadsbyggandet är det viktigt att alla delar av bostadsmarknaden fungerar så bra som möjligt. Därför vill vi att bostadsmarknadens parter samlas för att se om de gemensamt kan komma fram med förslag som kan utveckla hyressättningssystemet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Centrala frågeställningar i uppdraget är hyressättningens betydelse för bland annat bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden. Grundläggande är enligt regeringen även att säkerställa hyresgästernas trygghet, inte minst besittningsskyddet, och beakta effekter på segregationen på bostadsmarknaden.

Förhandlingsledaren ska presentera förslag som de medverkande parterna ställer sig bakom. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i en slutrapport senast den 10 maj 2016.

– Claes Stråth är en erfaren förhandlingsledare och vår förhoppning är att regeringens initiativ kan samla parterna för att se om det finns potential eller behov att utveckla hyressättningssystemet, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Från Hyresgästföreningens och de andra parternas sida är man positiv till inviten.

– Vi välkomnar att parterna får i uppdrag att tillsammans med en förhandlingsledare ta fram förslag kring hur hyresrätten som boendeform kan utvecklas inom ramen för dagens förhandlingssystem. Det behövs ett gemensamt arbete kring detta och det är viktigt att samtliga tre parter är villiga att ta ansvar för utvecklingen framåt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

Enligt SABO är regeringens beslut att lämna ansvaret till hyresparterna rätt. Kurt Eliasson, vd för SABO, säger i en kommentar att det är bra att man insett att det är partnera och inte staten som är bäst lämpade att ta ansvar för att den svenska hyresmodellen fungerar.

– Vi är vana att kompromissa sinsemellan och utveckla väl avvägda lösningar, säger Kurt Eliasson.

Det är enligt SABO:s åsikt mycket positivt att politikerna ser behovet av en hyressättning som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar och parterna sägs redan vara igång med ett sådant utvecklingsarbete, vilket bildar en god grund för de kommande samtalen.

– Det finns flera goda exempel från bland annat Umeå och Linköping som kan lyftas till nationell nivå och spridas till andra kommuner. Men parterna kan göra mer och SABO är beredd att göra sin del av arbetet för att systematiskt arbeta fram hyror som både speglar våra kunders preferenser och ger förutsättningar för bostadsbolagen att hålla kvalitet i förvaltningen och inte minst bygga fler bostäder, säger Kurt Eliasson.

Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, säger att man från deras håll välkomnar att regeringen insett att dagens kollektiva förhandlingssystem på hyresmarknaden fungerar illa. Fastighetsägarna ser framemot att kunna bidra konstruktivt till Claes Stråths uppdrag.

– Att se över hur man inom dagens ramverk kan åstadkomma förbättringar är nödvändigt – och i en sådan process bidrar vi naturligtvis gärna konstruktivt. Vi tolkar därför uppdraget så att det ger utrymme också för tydliga reformer, säger Reinhold Lennebo.

Han säger att tidsramen är snäv för att enas om ett reforminnehåll som får verklig effekt och att Fastighetsägarna hoppas att alla parter tar sig an uppgiften med en övertygelse om att det är nödvändigt att också tänka nytt.

– För att främja nödvändiga investeringar i bostäder och utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre är det angeläget att de pågående bostadssamtalen utmynnar i överenskommelser om strukturella reformer, inte småduttande i systemen, säger Reinhold Lennebo.

Ett antal tunga aktörer som Boverket, OECD, IMF och EU-kommissionen är bland dem som under de senaste åren tydligt pekat på reformer som bör genomföras.

– Varken regeringen eller parterna på hyresmarknaden kan ignorera en enig expertkår, det vore att slarva bort den unika möjlighet som bostadssamtalen och det nu aktuella uppdraget erbjuder. Priset för ett misslyckande kommer att bli högt för dagens och morgondagens regeringar som bär det yttersta ansvaret. Men framförallt blir det högt för alla dem som i dag och i morgon får svårt att finna den bostad de önskar, säger Reinhold Lennebo.

Maria Nordlander

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.