Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Uthyrning

Kritik mot förslag om ökat hyresgästinflytande

Publicerad: 25 april 2017, 12:13

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Den så kallade Hyresgästutredningen har överlämnat till betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås att hyresgästernas intressen vid renoveringar ska tas på större allvar. Både privata fastighetsägare och allmännyttan är kritiska till förslagen.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaRegeringen

Den så kallade Hyresgästutredningen har överlämnat till betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Bland annat föreslås att hyresgästernas intressen vid renoveringar ska tas på större allvar.

Det är Agneta Börjesson (MP) som varit särskild utredare. I betänkandet kommer man bland annat fram till att det bör ställas högre krav på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Vidare föreslås ändringar för att förbättra möjligheterna att agera mot fastighetsägare som inte sköter förvaltningen på ett bra sätt. Ett förslag avser en ny form av ingripande, så kallat förvaltningsföreläggande.

Utredningen föreslår också ett antal ändringar för att stärka hyresgästernas ställning vid privatuthyrning, till exempel en begränsad möjlighet för hyresvärden att säga upp hyresgäster.

– Det här är förslag som är viktiga för många människors boende och för bostadsmarknaden. Ett ökat inflytande för hyresgäster vid ombyggnad kan ge ökad valfrihet och trygghet, säger justitie – och migrationsminister Morgan Johansson.

Kritiska fastighetsägare
Fastighetsägarna, som företräder många privata fastighetsägare runtom i landet, är kritiska till förslagen, och menar att boendestandarden i hyreslägenheter skulle sänkas i förhållande till andra upplåtelseformer om förslagen går igenom.

– Det kommer att byggas färre hyresbostäder och investeras mindre i de som redan finns. Förslagen går stick i stäv med Sveriges bostadspolitiska ambitioner om en boendekvalitet som tillhör världens främsta. Det säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Han menar att hyresvärdens ansvar för fastighetens tekniska livslängd och att bostäderna möter önskemålen från framtida hyresgäster avseende kvalitet och modern standard kvarstår, men i praktiken ges dagens hyresgäster stort inflytande över vilka åtgärder hyresvärden kan genomföra i sin fastighet.

– Vi riskerar få en ohållbar situation där de boende med lägst betalningsvilja bestämmer standarden för samtliga hyresgäster, dagens och morgondagens. Boendestandarden i hyreslägenheter kommer utvecklas sämre, samtidigt som de som bor i ägt boende fortsätter ha mycket goda möjligheter att modernisera sitt boende. Det är ett recept för ökad boendesegregation, säger Martin Lindvall.

Även företrädare för de allmännyttiga bolagen är kritiska, och menar att förslagen skulle slå hårt mot allmännyttans möjligheter att erbjuda bra bostäder.

– Som långsiktiga ägare och förvaltare måste vi ha mandat att säkerställa god kvalitet i våra fastigheter, säger Anders Nordstrand, vd för allmännyttans branschorganisation SABO.

Han menar att utredaren fokuserar på hur stor hyreshöjningen blir efter renovering, inte den slutliga hyresnivån och därför föreslår att graden av inflytande ska kopplas till hur stor höjningen är.

– Det kommer drabba allmännyttan hårt eftersom vi håller nere kostnader och hyresnivåer för att möjliggöra för fler att råd att bo hos oss. Den ursprungliga hyran är i många fall därför låg och det kommer slå tillbaka mot oss om förslagen blir verklighet, säger Anders Nordstrand.

Dessutom oroas man över att de kollektivt förhandlade överenskommelserna om systematisk hyressättning kan komma att skadas.

Här kan du ta del av hela utredningen, som nu ska ut på remiss.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev