tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Uthyrning

Ingen bra dag för hyresrätten

Publicerad: 13 december 2018, 17:27

Nathalie Brard, Tomas Ernhagen och Oskar Öholm.

I tisdags blev det offentligt. Hyresgästföreningen (HGF) och de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad presenterade uppgörelsen om Stockholmshyra. Enligt HGF var det en bra dag för hyresrätten. Vi är av en annan uppfattning. Uppgörelsen lovar inte gott för hyresrättens framtida roll i Stockholmsregionen.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaHyresgästföreningen

I tisdags blev det offentligt. Hyresgästföreningen (HGF) och de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad presenterade uppgörelsen om Stockholmshyra. Enligt HGF var det en bra dag för hyresrätten. Vi är av en annan uppfattning. Uppgörelsen lovar inte gott för hyresrättens framtida roll i Stockholmsregionen.

Stockholmshyra är en modell som, enligt parterna (HGF och allmännyttorna), ska underlätta hyressättningen i Stockholm inom ramen för bruksvärdessystemet. Detta system bygger på att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdiga hyror, baserat på ett antal faktorer som anses vara viktiga för hyresgästen (brukaren). Genom åren har det debatterats rejält om hur rättvisande dessa faktorer egentligen är. Framför allt har debatten handlat om hur mycket lägesfaktorn, d.v.s. var lägenheten befinner sig geografiskt, ska få påverka hyran. Nu har alltså HGF och Stockholms allmännyttor enats om en modell som viktar om en del av dessa bruksvärdesfaktorer.

Uppgörelsen innebär att parterna enats om såväl hyresnivåer – målhyror – i olika områden samt hur mycket hyrorna maximalt får förändras per år för att fasas in mot dessa målhyror. Eftersom uppgörelsen innebär att en del hyror ska höjas inställer sig den självklara frågan om detta också innebär att en del hyror ska sänkas. Ja, verkar vara det korta svaret. Allmännyttans företrädare väljer visserligen att tala om att en del hyror ska frysas under en tid. Men om hyrorna i dessa lägenheter inte tillåts följa den allmänna bruksvärdesutvecklingen, kommer hyrorna i praktiken att sänkas. HGF är däremot tydligare och säger rakt ut att bolagens hyresintäkter inte ska påverkas av uppgörelsen. Högre hyror på ett ställe måste då matchas av lägre hyror någon annanstans.

Det finns uppenbara problem med denna modell. Uppgörelsen riskerar nämligen att minska intresset för att bygga och förvalta hyresrätter i Stockholmsregionen när redan dåliga förutsättningar blir än sämre. Och detta sker i en region som växer så att det knakat och där efterfrågan på hyresrätter är skriande. Problemet är direkt relaterat till bruksvärdessystemet. De låga målhyror och frysningar som uppgörelsen avser att etablera i de allmännyttiga bestånden, riskerar att påverka hyresnivåerna även i de privatägda bestånden i samma områden. Bruksvärdessystemet bygger på jämförelser av samtliga relevanta lägenheter på en ort, d.v.s. såväl de som ägs av allmännyttiga bolag som av privata bolag.

För många privata hyresvärdar riskeras därmed investeringskalkylen att i ett slag omkullkastas. Hur kommer det att påverka intresset att investera stora belopp för att bygga nya hyresrätter i Stockholm? Inte positivt i alla fall. Även om nyproduktionen nu undantas, är ambitionen att även dessa efterhand ska fasas in i Stockholmshyra. Ett sannolikt resultat av uppgörelsen är också att krympande ekonomiska marginaler leder till fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och ökade problem att klara det löpande underhållet av hyresfastigheter.

Problemet förvärras av det faktum att uppgörelsens påverkan inte upphör vid kommungränsen. Den påverkar även hyresnivåerna i expansiva kommuner som exempelvis Solna och Sundbyberg. Det hyresrättsliga ortsbegreppet följer nämligen inte kommungränsen. Enligt tisdagens uppgörelse ska den nya modellen införas från och med 2020. Om det blir så, finns det all anledning att känna oro för hyresrättens framtid i Stockholmsregionen. Nej, tisdagen var ingen bra dag för hyresrätten.

Oskar Öholm, vd, Fastighetsägarna Stockholm
Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm
Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev