onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Uthyrning

Hyressättningssystemet behöver utvecklas

Publicerad: 30 juni 2018, 03:00

Reinhold Lennebo, Åsa Johansson, Anders Nordstrand och Lennart Sten.

I Sverige har bostadsmarknadens parter tilldelats ett avgörande ansvar för hyresrättens utveckling. Ska det ske på ett sätt som gynnar nuvarande och framtida hyresgäster måste den ges hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar. Hyressättningen måste då upplevas som rimlig av både hyresgäster och hyresvärdar. För att nå dit behöver parterna formulera en gemensam målbild när det gäller såväl boendekvalitet som hyresrättens framtida ställning på bostadsmarknaden.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaSABO

I Sverige har bostadsmarknadens parter tilldelats ett avgörande ansvar för hyresrättens utveckling. Ska det ske på ett sätt som gynnar nuvarande och framtida hyresgäster måste den ges hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga förutsättningar. Hyressättningen måste då upplevas som rimlig av både hyresgäster och hyresvärdar. För att nå dit behöver parterna formulera en gemensam målbild när det gäller såväl boendekvalitet som hyresrättens framtida ställning på bostadsmarknaden. Därför bjuder vi – SABO och Fastighetsägarna – nu in Hyresgästföreningen till samtal för att utveckla hyressättningssystemet.

Fungerande förhandlingar bygger på att parterna har ett ömsesidigt förtroende och en jämbördig ställning i förhållande till varandra. Vi, som representanter för allmännyttiga och privata hyresvärdar, har identifierat två huvudsakliga orsaker till att de senaste årens förhandlingar om justeringen av den allmänna hyresnivån i många fall inte fungerat på ett sätt som är rimligt för hyresvärdar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. För det första är vi inte överens om på vilka grunder vi förhandlar, d.v.s varför den allmänna hyresnivån ska justeras. För det andra finns det ingen oberoende tvistelösning dit parterna kan vända sig om de inte når en överenskommelse.

Avsaknaden av grunder för förhandlingarna gör att parterna ofta talar förbi varandra, medan avsaknaden av en fungerande tvistelösning för alla parter ger Hyresgästföreningen en mycket stark ställning som i praktiken upplevs som ett veto i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. För hyresrättens långsiktiga utveckling är detta olyckligt eftersom det blir både svårare att upprätthålla det fortlöpande underhållet av befintliga fastigheter och att bygga nya. Vi riskerar alltså en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter än vad som annars skulle vara fallet. Hyresrätten – med sin avsaknad av kapitalrisk för hyresgäster och förutsägbara boendekostnad – spelar en central roll i samhällsekonomin, inte minst för unga på en allt rörligare arbetsmarknad. Därför är det nu är hög tid att ta nästa steg för att utveckla hyressättningssystemet.

Baserat på problembeskrivningen ovan har våra respektive organisationer fristående från varandra kommit fram till att alla tre parterna tillsammans, behöver formulera en gemensam målbild och tydliga grunder för förhandlingarna om den allmänna hyresnivån. Syftet med detta är att justeringen av den allmänna hyresnivån ska spegla samhällsutvecklingen på ett bättre sätt än idag. Det är en nödvändig förutsättning om vi långsiktigt ska kunna värna hyresrättens utveckling och konkurrenskraft i förhållande till andra boendeformer. Därutöver behövs en, från parterna oberoende tvistelösning, dit de lokala parterna kan vända sig om de inte lyckas nå en överenskommelse.

Som bostadsmarknadens parter har vi fått lagstiftarens ansvar att säkerställa att hyressättningen i Sverige fungerar på ett sätt som uppfyller behoven hos både nuvarande och framtida hyresgäster. Då måste vi tillsammans se till att vi skapar villkor som ger goda förutsättningar för hyresrätten att utvecklas som boendeform. Därför bjuder vi nu in Hyresgästföreningen till samtal om hur vi tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt för nuvarande och kommande generationers hyresgäster.

Åsa Johansson, ordförande SABO
Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige
Anders Nordstrand, vd SABO
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev