Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Uthyrning

Föreslår skattereform för hyresrätter

Publicerad: 7 september 2017, 07:11

Bild: Dreamstime.

Hyresmarknadens parter har länge propagerat för mer rättvisa skatter och balanserade villkor för hyresrätten. Nu går SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna fram med ett gemensamt förslag till skattereform.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaHyresgästföreningenSABO

De tre organisationerna, som inte alltid kommer överens, menar att bostadsbristen och ett ökat ombyggnadsbehov gör att likvärdiga ekonomiska villkor för olika upplåtelseformer är viktigare än på länge.

– Det är dags att politiken gör sitt för att skapa en ekonomisk balans mellan boendeformerna. Det är särskilt viktigt när bostadsbristen är så utbredd. Alla insatser behövs för att fler ska få möjlighet att bo i bostäder med rimliga hyror och kunna bo kvar vid ombyggnad, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande.

Missnöjda med regeringens skattepolitik
Bakgrunden till förslaget ligger i att de ekonomiska villkoren för boende förändrades under 2007-2008 på ett sätt som enligt organisationerna gjorde att hyresrättens konkurrenskraft försämrades gentemot egna hem och bostadsrätter. Man hänvisar också till bostadsbeskattningskommittén som 2014 kom fram till att dagens skattesystem gör hyresrätten cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med andra upplåtelseformer.

– Regeringens nya skattepolitik innebär en kraftigt ökad beskattning som kommer få stora effekter på fastighetsföretagens möjligheter att bygga nytt men också att investera i befintliga bostäder och lokaler. Redan idag beskattas hyresrätter hårdare än andra upplåtelseformer och det är därför angeläget att regeringen inte förvärrar situationen ytterligare, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

– Jag är även bekymrad över de skatteförslag som lagts under året angående begränsade ränteavdrag, paketerade fastighetsförsäljningar och fastighetsregleringar. De kommer ytterligare försvåra för allmännyttan att ta sitt samhällsansvar. Politikerna måste agera så att nödvändiga investeringar och förnyelse inte bromsas, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Organisationernas förslag går i korthet ut på att förbättra förutsättningarna för nyproduktion och ombyggnad. Parterna föreslår bland annat införandet av låg moms på bostadshyra, skattefria underhållsfonder, ROT-stöd även till hyresrätten och att fastighetsskatten på fastigheter med bostäder tas bort.

– Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen är överens om dessa förslag och om vad som behöver göras. Det är en viktig signal till politiken att vi står enade bakom dessa krav, säger Marie Linder.

Här kan du läsa mer om förslaget. 

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev