lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Titania säljer ofärdigställd lyxvilla i Malibu för 143 miljoner kronor

Publicerad: 26 juli 2022, 07:21

3605 Noranda lane, Malibu, villan under byggnation. Foto: Titania

Titania har sålt ett lyxboende i Malibu för 14,1 miljoner dollar, motsvarande cirka 143 miljoner svenska kronor. ”Intressant som case för alla som sysslar med fastighetsutveckling”, säger bolagets vd Einar Janson som berättar mer om projektet.

Ämnen i artikeln:

USATitania

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Bakgrunden till projektet är att Einar Janson 2016 köpte ett närliggande hus privat och året därpå antog utmaningen att utveckla något på plats. 

– För mig är Malibu intressant som case för alla som sysslar med fastighetsutveckling eftersom det är ett av de mest extrema exemplen på hur köpkraft och inneboende attraktivitet hos en plats å ena sidan och regleringar för, och svårigheter med, byggande å andra sidan kan driva upp priser till mycket höga nivåer och skapa affärsmöjligheter för professionella exploatörer som är villiga att ta risken, kommenterar han. 

Titania har redan via det amerikanska dotterbolaget Titania Scandinavian Property Development in Malibu Inc sålt fastigheten på 3605 Noranda lane, Malibu, för 14,1 miljoner dollar, motsvarande drygt 143 miljoner svenska kronor. 

– Att få fram byggrätter som medger bra slutprodukter på sådana platser är krångligare och kräver mer erfarenhet, tid och resurser, men med en stor uppsida och säkerhet i tillgångens värde när man väl är igenom processen, säger Einar Janson och fortsätter:

– Har man dessutom kunnandet i hur man genomför produktionen kostnadseffektivt kan man vara rätt säker på att förutsättningar för att sälja eller hyra med god lönsamhet när det är klart kommer att vara relativt stabila oavsett konjunktur.

Fastigheten omfattar 20 315 kvadratmeter markyta och är bestyckad med ett enfamiljshus om 501 kvadratmeter. Huset är inte helt färdigbyggt, utan köparen, som är en privatperson, övertog fastigheten den 25 juli i befintlig färdigställandegrad och bekostar sedan själv resterande kostnader till färdigställandet. 

– Det möjliggör för köparen att efter eget tycke och smak skräddarsy ytskikt och göra andra personliga val i utförandet. Möjligheten till egna val är en viktig faktor på premiummarknaden. 

Mer om lyxprojektet

• Titania-koncernen har investerat totalt cirka 80 miljoner kronor på dotterbolaget och projektet, exklusive märklararvoden och skatter efter försäljningen. 

• Fastigheten är obelånad och är i balansräkningen värderad till anskaffningskostnaden.

• Titania köpte marken för projektet 2017 och drev en byggnadstillståndsprocess under två år som bland annat innefattade lokalt bygglov i staden Malibu och ett speciellt tillstånd för byggnation inom den Kaliforniska kustlinjen som utfärdas av California Coastal Commission, en central delstatlig myndighet.

• Byggnationen har pågått i tre år och har förutom husbyggnationen bland annat omfattat konstruktion av angöringsväg, VA-anläggning och strukturell förstärkning då marken ligger i en bergsluttning.

Han berättar att Malibu inkorporerades som egen stad 1991 efter initiativ från lokalbefolkningen som reaktion mot att Los Angeles County ville dra in allmänt avlopp som skulle möjliggöra för utveckling av bostäder i lägenheter för 400 000 boende. 

– Nimby-faktorn, Not in my backyard, det vill säga motstånd från lokalbefolkningen mot nya bostäder, har sin skuld i bristen på byggbar mark i Stockholm, men i Malibu är det på en än mer extrem nivå i att hela existensen som egen stad beror på det, säger Janson.

Som egen stad erhöll Malibu en högre grad av självbestämmande, stoppade planerna på allmänt avlopp och införde strikta regleringar mot allt nytt byggande. I dag bor nästan uteslutande cirka 13 000 invånare i enfamiljshus på Malibus totalt drygt 50 kvadratkilometer stora yta och 34 kvadratmeter långa kustlinje.

– Detta precis i anslutning till en av världens största stadsregioner med mycket stor bostadsbrist och väldigt hög köpkraft. Egentligen skiljer sig inte det vi gjort i Malibu så mycket från det vi gör i Stockholmsområdet. Både Malibu och Stockholm har sedan decennier präglats av ett ständigt ökande underskott på bostäder relativt efterfrågan och inga konjunktursvackor eller kreditregleringar har i längden kunnat ändra den trenden, säger Einar Janson. 

Foto: Titania

Titanias projekt startades som ett privatägt företag med tre delägare, men nu är bolaget noterat och därmed har projektet generellt setts som för riskfyllt och udda av kapitalmarknaden i Sverige. 

– Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet, men det är inget vi kommer att göra om. Det har varit svårt att visa värdet på tillgången i Sverige, vilket gjort att det snarast setts som en belastning. 

För de flesta som är bekanta med marknaden i södra Kalifornien och Los Angeles-området specifikt så är däremot en byggrätt i Malibu bland det säkraste man kan ha, enligt Janson, som jämför området med en byggrätt vid Östermalmstorg eller strandtomt på Djursholm. 

– Men i Sverige blandas Malibu nog lätt ihop med ett semesterhus på vilken annan varm plats som helst med de risker som är förknippade med sådana projekt, avslutar Einar Janson. 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev