fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Tingsvalvet vill växa till 5 miljarder – föreslår köp av RetailFasts portfölj

Publicerad: 20 april 2022, 22:09

Tingsvalvets styrelse föreslår en ny strategi. Foto: Dilok Klaisataporn

Tingsvalvet planerar att via apportemission förvärva RetailFast. RetailFast äger 14 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 miljoner kronor.

Ämnen i artikeln:

Svepet

R


Styrelsen i Tingsvalvet har under torsdagen beslutat att föreslå en ny strategi med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden som är geografiskt koncentrerade till Mellansverige med fokus på regionstäder, det skriver Tingsvalvet i ett pressmeddelande. 

Tingsvalvet avser att 2024 uppnå ett underliggande värde på fastighetsportföljen om minst fem miljarder kronor. 

Som ett led inom den nya strategin lägger Tingsvalvets styrelse fram ett förslag till årsstämman att fatta beslut om förvärv av RetailFast Holding, och indirekt dess 13 dotterbolag som äger 14 fastigheter, genom apportemission. RetailFast har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 miljoner kronor. 

RetailFast förvaltar framför allt fastigheter inom handel, lager och logistik och kontor med fokus på starka kassaflöden i Mellansverige. 

Tingsvalvet har under torsdagen erhållit teckningsförbindelser från samtliga aktieägare i RetailFast enligt vilket dessa åtar sig att tillskjuta sina samtliga aktier i RetailFast som vederlag för de nyemitterade stamaktierna i Tingsvalvet inom ramen för Apportemissionen. 

Vederlaget för samtliga aktier i RetailFast uppgår till cirka 340 miljoner kronor och erläggs genom en riktad nyemission om högst 3 400 000 stamaktier i Tingsvalvet till aktieägarna i RetailFast. 

Apportemissionen motsvarar en utspädning om cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget innan Unitemissionen.

För att kunna fortsätta växa i enlighet med den nya strategin föreslås vidare att bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission i Tingsvalvet bestående av preferensaktier och vederlagsfria teckningsoptioner om totalt 228 miljoner kronor, vilken omfattas av tecknings- och garantiåtaganden avseende hela Unitemissionen. 

Styrelsen har även beslutat att rekrytera en ny ledning med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och som senast kommer från det tidigare noterade fastighetsbolaget Max Fastigheter och även huvudägare till RetailFast. 

Tingsvalvets styrelse har slutligen även beslutat att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market under andra halvåret 2022.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev