lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Stenhus säljer fastigheter för 242 miljoner

Publicerad: 15 mars 2023, 08:38

Från vänster: Prisuppgiften 2 i Linköping och Storstenen 1 i Norrtälje ingår bland de fastigheter som Stenhus avyttrat under första kvartalet 2023.

Foto: Stenhus

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastigheter, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 miljoner kronor.

Ämnen i artikeln:

SvepetEmilshus FastigheterStenhus Fastigheter

ND


Det framgår av ett pressmeddelande.

"Givet ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till cirka 257 miljoner kronor, vilket innebär en rabatt om knappt en procent jämfört med bokfört värde", skriver bolaget.

Frånträde har skett i två av affärerna, och de övriga kommer att frånträdas under första och andra kvartalet 2023.

Fastigheterna är belägna i sex svenska kommuner och den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från fastigheterna uppgår till cirka 20,7 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 4,8 år.

Fastigheternas huvudsakliga användning är handel, lager och industri, framgår det vidare.

"Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda och icke säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader med preliminärt cirka 17 miljoner kronor per år", heter det.

Vidare bedöms försäljningen som helhet inte ha någon betydande inverkan på bolagets förvaltningsresultat, "då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas".

I ett separat pressmeddelande från fastighetsbolaget Emilshus framgår det att fastighetsbolaget förvärvar en fastighet i Linköping av Stenhus, för totalt 72 miljoner kronor. Tillträde är planerat till april 2023.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev