lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

SKL ser vårtecken

Publicerad: 24 april 2013, 11:14

Efter en lång vinter med svag tillväxt ser SKL vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

Ämnen i artikeln:

SKR

Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i kommuner och landsting till följd av kraftiga befolkningsförändringar. Kommuner och landsting beräknas därför endast klara nollresultat under 2013 och ett svagt positivt resultat 2014. Det framgår av SKL:s ekonomirapport.

Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella förutsättningar. Skatteunderlaget stärker sektorns ekonomi framöver, men räcker ändå inte till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i sektorn de närmaste åren. De demografiska förändringarna med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting att anpassa resurserna.
– Det är nu tydligt att vår sektor kommer att behöva hantera kraftiga kostnadsökningar som följer av allt fler yngre och äldre. Det demografiska trycket ökar från 0,5 till 1,0 procent i kommunerna fram till 2015 och ökar något, från en redan hög nivå, i landstingen, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Dessutom är många skolor, sjukhus, simhallar och vatten- och avloppsanläggningar i behov av kraftiga renoveringar eller ombyggnationer. SKL ser att investeringskostnaderna hittills fördubblats i kommuner och landsting under 2000-talet, något som påverkar både kostnader och skuldsättning. Denna utveckling fortsätter.
– Det är bra att kommuner och landsting reinvesterar med tanke på framtiden. De ökade investeringarna kommer naturligtvis att vägas mot ökade behov som finns i övriga verksamheter, säger Anders Knape.

Enligt SKL-ekonomernas beräkningar så krävs både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och förändringar av skattesatsen för behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Sveriges Kommuner och Landsting

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev