lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Säljer för 850 miljoner och bildar bolag

Publicerad: 13 mars 2017, 07:26

Bromstensstaden. Bild: Stockholms stad.

FastPartner avyttrar två fastigheter i Spånga där man drivit detaljplan för 900 bostäder. Köpare är ett nybildat joint venture mellan FastPartner själva och Slättö.

Ämnen i artikeln:

SpångaFastpartnerFastPartner FastigheterSlättöSven-Olof JohanssonStockholm

FastPartner avyttrar två fastigheter i Spånga utanför Stockholm där man drivit detaljplan för 900 bostäder. Köpare är ett nybildat joint venture mellan FastPartner själva och Slättö. När detaljplanen vinner laga kraft uppgår köpeskillingen till totalt 850 miljoner kronor.

Det är för fastigheterna Stockholm Gustav 1 och Stockholm Gunhild 5 som FastPartner har drivit detaljplanearbete för 900 nya bostäder. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft vid halvårsskiftet 2017.

På måndagen bildar FastPartner ett gemensamägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30% av aktierna. Det gemensamma bolaget avser att utveckla de kommande byggrätterna till bostäder.

Styrelsen för det gemensamma bolaget kommer att bestå av FastPartners vd Sven-Olof Johansson (ordförande) samt Georg Ehrnrooth och Johan Karlsson från Slättö.

FastPartner överlåter fastigheterna till det gemensamägda bolaget mot ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor med en tilläggsköpeskilling om 800 miljoner kronor vid lagakraftvunnen detaljplan.

Den initiala köpeskillingen överstiger FastPartners bokförda värde på fastigheterna med cirka 440 miljoner kronor.

Området där bostäderna ska byggas, Bromsten, är präglat av industri. De båda bolagen vill utveckla det till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter och förskola.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Slättö och övriga parter. Slättö har stor kompetens och tillsammans kommer vi utveckla en ny stadsdel, säger Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner.

– Vi ser förtroendet och möjligheten till samarbete med FastPartner som värdefullt för Slättös fortsatta utveckling. Vi hoppas även att detta kan vara starten på ett fortsatt partnerskap över tid, kommenterar Johan Karlsson, grundare av Slättö.

Affären är en del av etapp 2 av det Stockholms stad kallar “Bromstensstaden”.

Den första etappen innehöll knappt 700 bostäder och utvecklas av Stockholms stad tillsammans med Bromstens mark och Exploatering AB (Skanska nya hem och HSB), Ikano Bostad samt SISAB.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev