Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Transaktioner

Ökad aktivitet på den europeiska transaktionsmarknaden

Publicerad: 5 september 2013, 07:21

Investerare från Nordamerika och Mellanöstern är de största drivkrafterna bakom den ökade aktiviteten på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden. Utomeuropeiska köpare stod under första halvan av 2013 för mer än en fjärdedel av alla transaktioner, enligt de senaste uppgifterna från CBRE.

Ämnen i artikeln:

CBRE

Den sammanlagda transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i Europa fortsatte att öka under andra kvartalet 2013 och var 6 procent högre än den sammanlagda siffran för det första kvartalet 2013. De 32,6 miljarder euro som registrerats under kvartalet visar på en ökning på 22 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det är den högsta siffran för andra kvartalet sedan 2007.

Mängden gränsöverskridande investeringar i Europa fortsätter att öka. Under första halvan av 2013 stod utländska köpare för 44 procent av alla transaktioner (av värdet), jämfört med 40 procent under andra halvan av 2012.

En betydande förändring har ägt rum gällande de gränsöverskridande fastighetsinvesteringarna, där inomeuropeiska investeringar endast stod för 16 procent av transaktionerna under första halvan av 2013.

Investeringskapital från icke-europeiska länder spelar en allt större roll på marknaden. Det stod för 28 procent av alla transaktioner under första halvan av 2013 (jämfört med 19 procent under andra halvan av 2012).

Nordamerikanska köpare stod för en stadigt ökande andel av marknaden (13 procent av hela marknaden och 24 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013).

Investerare från Mellanöstern ökade också sina investeringar (9 procent av hela marknaden och 21 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013). Kapital från Mellanöstern är vanligtvis institutionellt. Nästan hälften av den totala summan kommer från regionens statliga investeringsfonder. En övervägande del av transaktionerna gjorda av köpare i Mellanöstern riktar sig mot London (nästan 50 procent av den totala summan) och kontorsfastigheter, även om det även köptes många stora detaljhandelsfastigheter.

Inom Europa utgör tyska investerare fortfarande den största gruppen gränsöverskridande köpare.

De långsiktiga trenderna när det gäller blandningen av köpare som utvecklats sedan finanskrisen har fortsatt under 2013. Det mest anmärkningsvärda är ökningen av direkta institutionella investeringar i fastigheter, som har ökat stadigt under de senaste sex åren, från 9 procent 2007 till 26 procent av den totala summan under första halvan av 2013.
– De institutionella grupperna investerade mer i absoluta termer under första halvan av 2013 än under första halvan av 2007, strax före finanskrisen. Detta trots att omsättningen på investeringsmarknaden under första halvan av 2007 var nästan dubbelt så hög som under de senaste sex månaderna. I kombination med institutionernas ökade låneaktivitet åskådliggör detta den stora ökningen av fastighetsallokering hos institutionella investerare, säger Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets på CBRE.

Första halvan av 2013 präglades även av en betydande andel stora transaktioner, 134 stycken gällde 100 miljoner euro eller mer. Tillsammans stod de för 47 procent av marknadens totala omsättning.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande CBRE

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev