fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

NP3 köper fastigheter av Bonnier - emitterar preferensaktier

Publicerad: 14 september 2021, 19:39

NP3 med vd Andreas Wahlén ökar på beståndet Foto: Kristoffer Lönnå

NP3 köper en portfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen, det skriver NP3 i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

NP3 Fastigheter

Björn Rundström

bjorn.rundstrom@fastighetsnytt.se


Köpeskillingen består av dels 3 miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastigheterna väntas tillträdas under fjärde kvartalet.

Teckningskursen i emissionen är satt till 34,02 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NP3:s preferensaktie under de 45 handelsdagarna som föregick avtalet om fastighetsköpet.

De köpta fastigheterna består i huvudsak av industri- och kontorsfastigheter i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28 700 kvadratmeter och en tomtareal om 80 100 kvadratmeter. 

Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 26,2 miljoner kronor och har en uthyrningsgrad om 91,6 procent. 

Största hyresgäst är Bonnier som står för 80 procent av hyresvärdet. Den genomsnittliga durationen/löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,0 år.

NP3 och Bonnier har överenskommit om en så kallad lock-up där en tredjedel av preferensaktierna får säljas först efter 30, 60 respektive 90 kalenderdagar från tillträdesdagen.

Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare i NP3 om 3,2 procent baserat på antalet aktier och 0,5 procent av rösterna.

 

 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev