torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Nationellt branschråd bildas

Publicerad: 17 augusti 2012, 11:43

I november genomförs det första mötet för fastighetsbranschens nationella branschråd.

Nu ska kompetens- och rekryteringsfrågor inom fastighetsbranschen diskuteras på en nationell arena.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Nu ska kompetens- och rekryteringsfrågor inom fastighetsbranschen diskuteras på en nationell arena. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) meddelar att i november genomförs det första mötet för fastighetsbranschens nationella branschråd med representanter från branschen, myndigheter, utbildningssektorn och andra nationella samhällsorgan.

FU förväntar sig att en ny och mer relevant agenda läggs på beslutsfattares bord samt att rådet ger positiva effekter i branschen liksom på ett samhälleligt plan. Fastighetsbranschen står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt visar FUs utredning att Arbetsförmedlingens (AF) statistik anger att branschen inte har rekryteringsbehov, vilket till stor del beror på att branschen inte framgångsrikt nått ut med sin information.
– Det är nu dags att mobilisera fastighetsbranschen mot en stark, tydlig och strategisk position, säger Madeleine Rietschel, verksamhetsansvarig på FU.

Under 2012 har kontakter etablerats mellan AF och FU som ska underlätta kommunikation och informationsutbyte. Denna kontakt har också visat att flera branscher som arbetar med arbetsmarknads- och kompetensfrågor gör detta genom nationella branschråd. Det finns sju sådana nationella branschråd; Bygg, Sjöfart, Kultur, Transport, Vård och omsorg, IT och Telekom samt Verkstad. Ett nationellt branschråd för Vindkraftsbranschen är dessutom under uppstart. I dessa branschråd finns representanter från AF, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, intresseorganisationer samt enskilda företagare.

Genom att öka kunskapen om fastighetsbranschen inom AF skulle branschrådet i förlängningen kunna påverka de prognoser och den statistik som AF tar fram. Detta, menar FU, kan i sin tur generera exempelvis fler YH-utbildningar riktade mot branschen då YH-myndigheten i arbetet med ansökningar väger sina beslut mot AFs prognoser. Även matchningen mellan arbetssökande och företag inom branschen skulle underlättas då AF får aktuell kunskap om vilka kompetenser som branschen behöver och efterfrågar.
– Branschråden är viktiga när det gäller vår service till de olika branscherna. Att vi får kunskap om behov och vilka kompetenser som medarbetarna inom branschen behöver för att vara anställningsbara. I vårt prognosarbete är vårt samarbete viktigt då vi vill ha så bra prognoser som möjligt, säger Lennart Åkerman på AF.

FU ser i sin utredning av fördelarna med ett nationellt branschråd att det även ger ett tydligare underlag för upphandling av arbetsmarknadsutbildning samt kan ge ”spinn-off effekter” på regeringsnivå.

I branschrådet kommer det finnas representanter från Almega, Fastighetsägarna, Fastigo, SABO, KFO/Riksbyggen, Fastighetsanställdas Förbund, Unionen och FU. Dessutom kommer AF, Skolverket, YH-myndigheten, Högskoleverket, Svenskt Näringsliv, LO, SKL, Länsstyrelsen i Stockholm samt utbildare inom Universitet, Yrkeshögskola och gymnasium att få en inbjudan med erbjudande om att utse en representant till fastighetsbranschens nationella branschråd.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande FU

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev