torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Kvalitena in i Oscar Properties ägarlista efter fastighetsaffärer

Publicerad: 10 december 2020, 14:40

Kvalitena är en långsiktig ägare i Oscar Properties säger Kvalitenas tf vd Jonas Vestin Foto: Sveavalvet

Oscar Properties tecknar avtal om förvärv av fem fastigheter för 1,4 miljarder kronor. Köpen får bland annat till följd att Kvalitena blir ny aktieägare i bolaget.

Ämnen i artikeln:

Oscar PropertiesKvalitena fastigheter

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


Oscar Properties har tecknat avtal om två förvärv för totalt 1 390 miljoner kronor. Det handlar om en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö för 745 miljoner kronor, och en lagerfastighet i Helsingborg för 645 miljoner kronor. Båda förvärven är villkorade av finansiering. 

– Genom garanterade kassaflöden från förvärvet av fastighetsportföljen Valerum och nu dessa förvärv skapar vi goda förutsättningar att kunna fortsätta på den inslagna vägen, vilka kommer att ge ett betydande tillskott till verksamheten, och som även möjliggör den fortsatta fastighets- och bostadsutvecklingen, säger Oscar Properties vd Oscar Engelbert i en presskommentar.

Läs även: Oscar Properties miljardköper av SBB: ”Vi ska bygga till ett pris som många kan ha råd med”

Bolaget uppskattar att det samlade årliga hyresvärdet efter dessa affärer, och köpet av Valerum i oktober, uppgår till cirka 215 miljoner kronor. Det samlade driftnettot bedöms uppgå till cirka 165 miljoner kronor.

– Kassaflödet kommer långsiktigt att stödja vår kärnverksamhet och utgöra en bas för ytterligare kompletterande förvärv, säger Engelbert.

Säljare till fastigheterna i Västberga/Älvsjö är Peter Eriksson Fastighets AB och säljare till fastigheten i Helsingborg Kvalitena. Förvärven beräknas ge ett totalt årligt driftnetto om cirka 83 miljoner kronor. Förvärven är villkorade av finansiering fram till 1 mars 2021 och planerat tillträde är satt till 11 mars 2021.

– Oscar Properties nya resa är spännande, och vi ser fram emot att vara med och bidra till att vidareutveckla verksamheten som en långsiktig aktieägare, säger Jonas Vestin, tf vd Kvalitena i en kommentar till affären.

Kvalitena är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter, onoterade fastighetsinnehav, och även en del noterade värdepapper. 

Läs även: Oscar Properties minskar skuld genom återköp

Finansieringen planeras bestå av en kombination av till större delen skuldfinansiering, en apportemission riktad till respektive säljare om totalt 122 miljoner kronor, och resterande genom likvida medel och en företrädesemission. Teckningskursen i apportemissionerna är fastställd till 0,22 kronor per ny aktie. 

 

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev