lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Köper mark av Stockholm för 1,6 miljarder

Publicerad: 6 december 2016, 14:13

En del av marken ligger i Norsborg. Foto: Riksantikvarieämbetet/Jan Augustsson.

Botkyrka kommun köper mark i Botkyrka av Stockholms stad för drygt 1,6 miljarder kronor, enligt ett förslag till köpeavtal som tagits fram. Affären gäller totalt 961 fastigheter.

Ämnen i artikeln:

Stockholms stadBotkyrkaBotkyrka kommun

Botkyrka kommun köper mark i Botkyrka av Stockholms stad för drygt 1,6 miljarder kronor, enligt ett förslag till köpeavtal som tagits fram. Affären gäller totalt 961 fastigheter. Marken köps för att möjliggöra bygget av 4 000 bostäder de kommande fyra åren.

Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg.

– Med detta markköp fortsätter utvecklingen av nya Botkyrka som håller på att växa fram. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år. Vårt markköp från Stockholm är en viktig del i det förverkligandet, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De flesta fastigheterna är upplåtna med tomträtt.

– Det är naturligt att Botkyrka kommun tar över ansvaret över mark i den egna kommunen. Försäljningen är i linje med exploateringsnämndens uppdrag att avyttra fastigheter utanför kommungränsen och Botkyrka kommun är en bra framtida avtalspart för våra tomträttshavare och arrendatorer, säger Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret i Stockholms stad.

Markaffären är uppdelad i två delar och gäller totalt 961 fastigheter, för en köpeskilling om 1 585 348 000 kr.

- Det första avtalet omfattar alla småhusfastigheter, flerbostadshus med annan tomträttshavare än Botkyrkabyggen (925 st) samt sju arrendelotter med tillträde den 1 juli 2017. Köpeskillingen uppgår till 1 061 761 000 kronor.
- Det andra avtalet omfattar Botkyrkabyggens 29 tomträtter med tillträde den 1 januari 2018 för en köpeskilling om 523 587 000 kronor.

– Vi välkomnar affären och ser en fördel för stadsutvecklingen och miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka när kommunen nu blir markägare och tomträttsupplåtare, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Enligt tidningen Mitt i har Stockholms stad ägt marken sedan 1899 då Stockholms stad köpte mark i Botkyrka för att ha till framtida bostadsbebyggelse och för att bygga ett vattenverk. Norsborgs vattenverk ägs än i dag av Stockholms stad.

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fattade beslut om köpeavtalet på tisdagen. I Stockholms stad sammanträder exploateringsnämnden den 15 december. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun respektive Stockholms stad i början av 2017.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev