Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Transaktioner

Heimstaden omstrukturerar 30 miljarder

Publicerad: 27 juni 2017, 04:59

Patrik Hall. Foto: Nasdaq.

Det av Alecta, Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser ägda Heimstaden Bostad köper stora delar av Heimstadens bestånd – som i sin tur köper stora delar av moderbolaget Fredensborgs bestånd i Oslo. Transaktionsvolymen uppgår till 29,8 miljarder kronor.

Ämnen i artikeln:

KöpenhamnOsloAlectaHeimstaden Bostad

Det av Alecta, Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser ägda Heimstaden Bostad köper stora delar av Heimstadens bestånd – som i sin tur köper stora delar av moderbolaget Fredensborgs bestånd i Oslo. Transaktionsvolymen uppgår till 29,8 miljarder kronor.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om cirka 3,8 % och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor.

–  Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och  Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB.

Omstruktureringen går ut på att utöka samarbetet mellan Heimstaden och Alecta i det gemensamägda Heimstaden Bostad genom att man övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge:

- Heimstaden Bostad förvärvar Heimstadens befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till cirka 5,4 miljarder kronor
- Heimstaden Bostad förvärvar Heimstadens pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde cirka 1,2 miljarder kronor
- Heimstaden Bostad förvärvar Heimstadens svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 miljarder kronor
- Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor
- Heimstaden Bostad förvärvar cirka 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 miljarder kronor

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden.

– Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och  hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, Head of Real Estate på Alecta.

Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag.

Fastighetsvärde på 57,5 miljarder
Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 miljarder kronor, totalt 28 900 lägenheter, och med en genomsnittlig belåningsgrad om cirka 55 procent.

I tillägg till detta satsar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) genom att Heimstaden AB förvärvar resterande cirka 50 procent av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 miljarder kronor och aktieköpeskillingen uppgår till cirka 3,6 miljarder kronor.

– Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB.

Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till cirka 57,5 miljarder kronor.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev