måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Götenehus köper handel för 130 miljoner – värderad till 530 miljoner: ”Bra pris utifrån rådande förutsättningar”

Publicerad: 11 oktober 2022, 07:24

Gallerian Odenhuset i Trollhättan, med 25 butiker, är navet för stadens centrumhandel. Espresso House, Lindex, Kappahl, Ica, och Systembolaget finns bland hyresgästerna. Foto: Christopher Soderstrom

Götenehus tecknar avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan. Köpeskillingen är 130 miljoner. Säljare är Erik Hemberg som sedan 2013 också är huvudägare i Götenehus Group. ”Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus”, säger Hemberg i ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

GötenehusSkövde

Philip Wallin

philip.wallin@bbm.bonnier.se


Götenehus Group, vars småhustillverkning varslade 25 medarbetare om uppsägning i början av oktober, förvärvar två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan som, enligt bolaget, har ett underliggande fastighetsvärde om 530 miljoner (baserat på 6,1 procents direktavkastning). 

Götenehus betalar 130 miljoner kronor. Säljer gör bolagets huvudägare Erik Hemberg genom EHF AB. 

– Vi köper dem till ett bra pris utifrån rådande marknadsförutsättningar och vi känner oss trygga med att detta blir en bra affär för Götenehus Group, säger bolagets vd Andreas Gustafsson till Fastighetsnytt. 

Läs mer: Götenehus vd har respekt för konkurrensen – men tror på synergier 

Det handlar om handelsfastigheterna Vasaporten i Skövde och Odenhuset i Trollhättan – som i huvudsak är profilerade som centrumgallerior (för mer info om respektive fastighet se bildtexter). 

Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvadratmeter och hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf med en uthyrningsgrad om 95 procent – och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år.  

Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 miljoner på årsbasis. 

Dessutom har fastigheterna utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA. Inom fastigheterna finns även cirka 950 parkeringsplatser. 

Vasaporten i Skövde inhyser i dag kontor och handel där bland annat Hemköp är hyresgäst. Men det finns även en byggrätt för 100 bostäder och planer för ett mindre hotell. Foto: Götenehus

Tillsammans med befintligt fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Götenehus Group har anlitat Newsec som extern rådgivare för transaktionerna.

Den preliminära köpeskillingen finansieras i huvudsak genom en riktad nyemission till säljaren av 30 miljoner aktier till en teckningskurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 120 miljoner som avses kvittas mot en revers utställd av säljaren. 

Resterande köpeskilling finansieras med egen kassa. Teckningskursen innebär en premie om cirka 47 procent jämfört med stängningskursen för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 oktober 2022.

– Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på fastighetsutveckling, kommenterar Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group. 

Läs mer: Större bekymmer oroar småhusbyggarna när amorteringskravet kommer tillbaka 

Gustafsson fortsätter:
– Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden. 

Då transaktionen sker mellan närstående är både förvärven och nyemissionens genomförande villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group. Styrelsen avser att inom kort kalla till stämman som kommer att genomföras genom poströstning.

– Affären breddar och stärker Götenehus över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.

Tillträde sker preliminärt den 8 november 2022.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev