fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Fem experter: Norden har fler internationella investerare att vänta i spåren av corona

Publicerad: 29 juni 2020, 07:02

Jani Nokkanen, Max Marclay, Michael Swank, Rikke Lykke och Jens Hensriksson deltog i en pandeldebatt om den nordiska fastighetsmarknaden som Fastighetsnytt bevakade. Foto: NREP, Newsec, Blackstone, Patrizia, Swedbank, Mostphotos

Flera tunga experter spår ökat internationellt intresse för fastighetsmarknaden i Norden som en effekt av coronapandemin.

Ämnen i artikeln:

NorgeFinlandDanmarkFastighetsmarknaden i VästsverigeFastighetsmarknaden i SydsverigeFastighetsmarknaden i norra SverigeNewsecCoronaviruset

AJ


Fastighetsnytt bjöds som enda tidning in för att lyssna på den namnkunniga panel som deltog på Newswecs webbinarium Boom or bust? The impact of Covid-19 on the Nordic property market, som hölls i förra veckan. 

Experterna som deltog

• Jani Nokkanen, partner och CIO på NREP.

• Jens Henriksson, vd på Swedbank.

• Michael Swank, managing director på Blackstone Real Estate.

• Rikke Lykke, Head of Asset Management på Patrizia.

• Max Barclay, Head of Advisory på Newsec.

Experterna slog snabbt fast att coronapandemins effekter på den nordiska fastighetsmarknaden är tydliga, inte minst inom handels- och hotellsegmenten, men att en mycket större fråga för hela branschen är de pandemi-effekter som ännu inte går att se. 

– Det som jag tror diskuteras i styrelserummen är de långsiktiga effekterna. Hur kommer att hända i samhället med högre arbetslöshet? Vad kommer ökande skillnader mellan olika löntagargrupper att spela för roll för samhället? Nyckelfrågan är inte vad som händer just nu utan vad som händer ett par år framåt i tiden, sa Swedbank-chefen Jens Henriksson.

Läs även: Marknadsanalytiker om corona-effekten: ”90 procent av våra kunder tror på en återgång till det normala 2021”

Ökad arbetslöshet och sjunkande konsumtion är generella och stora hot mot hela ekonomin och påverkar fastighetsbranschen i flera led. Mer synligt redan nu är de hårda ekonomiska smällar som handels- och hotellsegmenten fått ta emot under våren som följd av minskat resande och ändrade konsumtionsmönster. Större osäkerhet råder kring utvecklingen av kontorsmarknaden. Experterna var alla överens om att rörelsen mot mer flexibla lösningar och kortare kontrakt fått extra fart av covid 19-pandemin då stora delar av näringslivet börjat jobba hemifrån – och insett att det går att spara på ytorna. Men tanken att traditionella kontorsytor i centrala lägen skulle bli obsoleta, gav ingen av experterna stöd åt. Snarare är det ovissheten kring segmentet som upprepades.

– Det är segmentet där inverkan på efterfrågan är mest osäker, som Michael Swank uttryckte det. 

Rikke Lykke tecknade en möjlig utveckling där kontor i städernas utkanter kan få ett uppsving om hemarbete på bred front blir legio, men där var panelisterna oeniga. Jani Nokkanen tror snarare att yppersta lägen i CBD kommer att stiga ännu mer i värde framöver, på bekostnad av andra mindre centrala kontorsytor.

Utomeuropeiskt kapital vill in i Norden 

Närmast total enighet rådde däremot när frågan om hur Nordens attraktivitet påverkas av pandemin. Den kommer att öka. Enligt experterna har den redan gjort det. I synnerhet när det gäller utomeuropeiska aktörer.

Michael Swank sa att Blackstone alltid dragits till den nordiska marknaden på grund av den politiska stabilitet som råder här i kombination med högutbildad befolkning och utbrett välstånd. Stadig befolkningstillväxt sker även i alla de nordiska länderna, med undantag för Finland där kurvan ser ut att vända neråt om cirka tio år. 

– Lokala spelare har upplevt ett mycket högre tryck från internationella investerare sista tiden, sa Jani Nokkanen.

Läs även: Finlands potential lockade branschen till Helsingfors

Rikke Lykke poängterade att en svårighet är att Norden ofta uppfattas som en region men att den består av fyra helt olika marknader. Därför spår hon en utveckling där internationella investerare i högre grad än nu kommer att gå samman med lokala team för att hitta ”guldkornen” som kan vara svåra att finna för någon som inte har järnkoll på den lokala marknaden. 

Jens Henriksson bekräftade att det finns mycket pengar som vill in i fastighetsmarknaden.

Läs även: CBRE växlar upp i Norden

Max Barclay, som senaste tiden fört diskussioner med en rad utomeuropeiska investerare, sammanfattade diskussionen om Nordens ställning post corona med ett tydligt ställningstagande: 

– Norden har helt klart stärkt sin ställning gentemot internationellt kapital.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev