tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

D. Carnegie förvärvar 1 274 lägenheter

Publicerad: 5 april 2018, 05:06

Albyberget. Foto: Mattias Fröjd.

D. Carnegie har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB om förvärv av 1 274 lägenheter i Stockholm för 1 673 miljoner kronor.

Ämnen i artikeln:

Byggmästare Anders J AhlströmHemblaMitt AlbyBotkyrkaBotkyrka kommun

D. Carnegie har ingått avtal med Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB om förvärv av 1 274 lägenheter på Albyberget i Stockholm för 1,7 miljarder.

Fastighetsportföljens uthyrbara yta uppgår till 105 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm. I förvärvet ingår även möjliga byggrätter.

Beståndet såldes 2013 av Botkyrkabyggen till Mitt Alby (Byggmästare Anders J Ahlström), då för en köpeskilling om 705 miljoner kronor.

Dagens köpeskilling på 1 593 miljoner kronor (efter avdrag för latent skatt om ungefär 80 miljoner) kommer att bestå av kontant vederlag på 1 468 miljoner kronor och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner kronor, med ett åtagande av säljaren att inte vidareförsälja aktierna inom en period av 6 månader . Nyemissionen genomförs till följd av en begäran från Byggmästare Ahlström om att bli aktieägare i D. Carnegie. Byggmästare Ahlström kommer att teckna 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna i D. Carnegie

Vidare har parterna kommit överens om en villkorad tilläggskomponent till köpeskillingen för det fall en planerad och påbörjad bostadsrättsombildning bestående av 124 bostadslägenheter genomförs senast den 31 december, 2018.

–  Albyberget är ett fantastiskt område. Vi har under det senaste året hållit ett högt tempo med att utveckla fastigheterna. Takten på det löpande underhållet har ökats och under hösten 2017 och hittills under 2018 har vi påbörjat och genomfört renoveringar och moderniseringar av cirka 5 procent av lägenheterna. I februari har också vårt första bygglov för nybyggnation på Albyberget erhållits. D. Carnegie kommer som ny ägare av fastigheterna att fortsätta utveckla området i en snabb takt. Deras planer på renoveringar av husfasader, balkonger samt utbyte av fönster, tillsammans med de pågående renoveringarna av tvättstugor, trappuppgångar och tomställda lägenheter kommer bidra till att skapa ytterligare ökad trivsel och trygghet och befästa Albybergets position som ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden, kommenterar vd i Byggmästare Ahlström, Stefan Dahlbo.

– Det har varit en stor upplevelse och mycket berikande att under knappt fem år få möjlighet att vara med om att förvalta och utveckla fastigheterna på Albyberget. Värt att särskilt lyfta fram är vårt innovativa Corporate Social Opportunity-arbete, som bland annat har resulterat i Mitt-modellen, amnestiprojektet, de många och goda resultaten hos de föreningar vi stöttat och bidragit till bildandet av – som exempel kan nämnas Alby Cricket och Kvinnoföreningen på Albyberget – samt alla trevliga möten med våra boende. Det är också roligt att konstatera att vi hållit och håller på att fullborda de löften vi gav till Botkyrkabyggen vid tillfället för förvärvet. Sist men inte minst har det varit en stor upplevelse att få arbeta tillsammans med våra duktiga medarbetare i Alby, kommenterar Mikael Ahlström, styrelseordförande Byggmästare Ahlström.

D. Carnegie och Byggmästare Ahlström meddelar även att man avser att tillsammans grunda Stiftelsen Mitt Alby, med ett initialt kapitaltillskott om 10 miljoner kronor. Syftet med Stiftelsen är att stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka på olika sätt, inklusive finansiellt. Gerda E. Larsson, Byggmästare Ahlströms första Chief Social Officer, föreslås bli ordförande för Stiftelsen. Mikael Ahlström och Svein Erik Lilleland kommer även att vara ledamöter av Stiftelsens styrelse.

För Botkyrkabyggen kom beskedet om försäljningen som en överraskning då man förväntat sig ett betydligt längre åtagande från Mitt Alby. I ett pressmeddelande skriver Botkyrkabyggen att: “Botkyrkabyggen hade sett fram emot och förväntat sig att Mitt Alby skulle vara en betydligt mer långsiktig ägare. Enligt avtalet förband sig Mitt Alby till flera åtaganden gentemot hyresgäster och civilsamhället. Det arbetet är mycket viktigt och Botkyrkabyggen förutsätter att de nya ägarna fullföljer detta i ord och handling.

Botkyrkabyggen kommer kontakta D.Carnegie för att säkerställa att företaget uppfyller de löften om hyresgästinflytande och samarbeten med föreningar, med mera som skrevs in i avtalet med Mitt Alby. Delar av åtagandena gäller i tio år.”

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev