lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Corem skapar 10-miljardersbolag med ALM Equity

Publicerad: 25 februari 2022, 07:20

Corem och ALM Equity skapar det gemensamma förvaltningsbolaget Klövern. Corem överför 36 fastigheter värda 5,4 miljarder kronor. Efter apportemission kommer Corem ha 51 procent i det gemensamma bolaget, ALM resterande 49 procent. Målet är att börsnotera det nya bolaget.

Ämnen i artikeln:

ALM EquityEva LandénCorem Property Group

Björn Rundström

bjorn.rundstrom@fastighetsnytt.se


Bolagets skriver att det ska utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Fastigheter och byggrätter i det gemensamma bolaget har ett underliggande fastighetsvärde om 10 miljarder kronor. Tillträde planeras att ske under det andra kvartalet 2022. Bolagets ambition är att inkludera flera fastighetsägare och parterna avser att notera det gemensamma bolaget på Nasdaq Stockholm.

Ett mål med samgåendet är också att förstärka kreditbetyget.

”Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa mot investment grade”, säger Corems vd Eva Landén.

Läs även: Därför blir fastighetsbolagen allt större: ”Vi ser tydliga fördelar i marknaden” 

Byggrättsportföljen består av cirka 65 projekt med en sammanlagd potential för cirka 24 000 bostäder, med tyngdpunkt i Stockholmsområdet och Mälardalen. 

Corem bedömer att resultateffekten inte ska vara väsentlig för bolaget. 

Fastigheterna har i dag en uthyrbar area om 160 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 120 miljoner kronor, samt förväntade byggrätter motsvarande 13 000 bostäder.

Bolaget kommer utgöras av Corems nuvarande dotterbolag Tobin Properties AB, vilket kommer namnändras för att framåt bedriva verksamheten under namnet Klövern.

”Det är glädjande att vi tillsammans med Corem nu avtalat om vårt kommande gemensamma förvaltningsbolag som på sikt kommer att bli ett av Sveriges största. Vi är två entreprenöriella bolag med lång erfarenhet, där vår styrka som bostadsutvecklare tillsammans med Corems gedigna erfarenhet av förvaltning, kommer att ge en bra grund. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Corem och alla medarbetare i det nya bolaget. Affären visar att ALMs affärsmodell fungerar väl och att vår resa som bolagsbyggare tar ytterligare ett steg framåt.”, säger Joakim Alm, VD Alm Equity.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit Walthon Advokater.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev