torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Transaktioner

Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder

Publicerad: 20 augusti 2013, 16:46

Gustaf Hermelin är vd på Catena. Foto: Catena.

Brinovas vd Gustaf Hermelin föreslås bli ny vd på Catena.

Ämnen i artikeln:

Brinova FastigheterGustaf Hermelin

Catena och Brinova Fastigheter har kommit överens om att Catena förvärvar Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor. Brinovas vd Gustaf Hermelin föreslås bli ny vd på Catena. Genom förvärvet, som finansierias med nyemission, erhåller Catena de ekonomiska muskler som krävs för att fullfölja utvecklingen av bolagets i dagsläget enda fastighet, tomträtt i Solna.

I ett samtal med Fastighetsnytt förklarar Gustaf Hermelin att Catena förvärvar hela Brinovas innehav av logistikfastigheter. Vidare förklarar han att sedan han kom till Brinova har fokus legat på att renodla bolagets verksamhet som ägare av logistikfastigheter och att han i sin roll som vd för Catena kommer att fortsätta det arbetet.

– Det blir business as usual, säger han.

Ingen budplikt

Affären är villkorad av att företagsbesiktning (due diligence) inte visar något oväntat, att externa kreditgivare ger sitt samtycke och att Catenas extra bolagsstämma den 23 september godkänner emission av aktier. Efter affärens genomförande blir Brinova Catenas största ägare med 54,1 procent av aktierna. Någon budplikt bildas dock inte då Brinova redan har ansökt om och beviljats dispens från Aktiemarknadsnämnden.

Bakgrunden till affären är enligt ett börsmeddelande att detaljplanen för Catenas utvecklingsfastighet, Bilia i Solna, väntas vinna laga kraft under hösten 2013 och då står bolaget framför beslutet om huruvida man ska sälja fastigheten eller själva genomföra detaljplanen till en bedömd kostnad om cirka 4 miljarder kronor. Då man i dagsläget inte har de ekonomiska musklerna som krävs väljer man nu att köpa Brinova Logistik med ett bestånd om 43 lager- och logistikfastigheter på spridda håll i landet. Beståndets fastighetsvärde är 3,8 miljarder kronor, den uthyrningsbara ytan uppgår till 655 000 kvadratmeter och hyresvärdet till 393 miljoner kronor. Det årliga hyresintäkterna uppgår till 346 miljoner kronor. Nettovärdet efter avdrag för befintliga skulder är 1 145 miljoner kronor och köpet finansieras som nämnts ovan med emission av nya aktier, närmare bestämt 13,6 miljoner aktier till kursen 84 kronor per aktie.

Brinova Fastigheters nuvarande vd, Gustaf Hermelin, föreslås bli vd i Catena och vid genomförd affär byter han sitt innehav i Brinova mot direktägande i Catena. Enligt Erik Paulsson, huvudägare i Brinova, ämnar bolaget bli en långsiktig ägare i Catena. Andreas Philipsson, nuvarande vd i Catena, övergår till en ny roll med utveckling av fastigheten i Solna som fokus.

Fokus på logistik

I Brinova finns sedan tidigare tre fastighetsinnehav som man kommer att hålla kvar men Brinovas huvudverksamhet kommer framöver att bli ägande av aktier i noterade fastighetsbolag.

Gustaf Hermelin säger att även om synergierna mellan Catenas nuvarande verksamhet och Brinovas logistikverksamhet är mycket små så behövs Brinovas kassaflöden för att finansiera utvecklingen av stadsdelen i Solna. Framöver ser han stora möjligheter för Catena att växa och det finns en fördel i att bolaget är börsnoterat.

– Börsen ger stora möjligheter för bolag som vill växa. Jag ser framför mig att Catena kan växa och även om fokus kommer att förbli på logistik så är ambitionen att kunna förverkliga det spännande stadsutvecklingsprojektet i Solna.

Affären planeras genomföras den 30 september.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev