lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Samhällsfastigheter

Regionen bräcker EU:s klimatmål – men utmanas av sjukvården

Publicerad: 2 juli 2021, 12:41

Carolina Andrén Eriksson, hållbarhetscontroller på Region Stockholm. Foto: Locum/SLL

Energieffektivisering av fastigheter är en av tre huvudåtgärder som har minskat Region Stockholms klimatpåverkan. Samtidigt ökar sjukhusens energiförbrukning på grund av covid-19 och den än mer teknikintensiva vården.

Ämnen i artikeln:

Region StockholmLocum

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Region Stockholm är en av landets största upphandlare som även bedriver omfattande verksamhet inom sjukvård och kollektivtrafik, vilket ställer höga krav på miljöarbetet. 

Enligt regionens miljöredovisning är kollektivtrafiken den största källan för utsläpp inom regionen (74 procent), följt av fastigheter (16 procent), medan resten kommer från andra transporter. Men det är också inom dessa områden som utsläppen minskar allra mest genom övergång till förnyelsebara drivmedel och energieffektivisering av fastigheter.

Jämfört med basåret 2011 har energiförbrukningen i regionens fastigheter minskat med 16 procent, vilket är sex procent mer än målsatt. Förra året minskade förbrukningen med tre procent jämfört med 2019.

Nästa år antas också nya klimatmål när det befintliga miljöprogrammet som antogs 2017 löper ut vid årsskiftet. 

– Vi håller som bäst på att ta fram nya mål för energieffektivisering av fastigheter och minskad klimatpåverkan i byggprocessen och andra delar av verksamheten, säger regionens hållbarhetscontroller Carolina Andrén Eriksson till Fastighetsnytt.

Läs även: LISTA: 10 fastighetsbolag avslöjar sina bästa hållbarhetsstrategier – och risker

Regionen har även gjort en genomgång av sjukhusens hantering av covid-19 som visar att energianvändningen har ökat med cirka 300–500 megawattimme det senaste året. 

– Elanvändningen har samtidigt sjunkit på vissa sjukhus, vilket gör att nettoökningen uppskattas till något mindre, säger Andrén Eriksson.

Det som i huvudsak har ökat energianvändningen är förlängda drifttider av ventilation och utökade luftflöden, samt driften av extrautrymmen som kylcontainrar, kylrum, byggbodar och tält. Trots det minskade Landstingsfastigheter, med Locum i spetsen, den totala energianvändningen i lokalerna med 14 procent jämfört med basåret 2011. 

En stor utmaning är dock att försöka minska energianvändningen samtidigt som teknologin inom vården blir alltmer avancerad. Särskilt med tanke på att verksamhetsenergin redan i dag står för cirka 35 procent av den totala energianvändningen i sjukvårdsfastigheterna. 

 –Locum försöker bland annat sprida information om verksamhetsenergins inverkan genom att tillhandahålla personal rätt verktyg och med hjälp av tekniska åtgärder som att se över belysning och annat.

Läs även: Så förbereder sig de största byggbolagen för EU:s nya taxonomi 

Regionen har även minskat sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent, vilket överträffar EU:s mål om 20 procent och Sveriges mål om 40 procent minskning till 2020. Målet för 2030 är att i princip halvera utsläppen per invånare i Region Stockholm. 

– Arbete pågår för att konkretisera det fortsatta energiarbetet för att uppnå det utmanande målet. Vi kommer också att lägga fokus på att tydliggöra energibesparingspotentialen och formulera fastighetsobjektsspecifika mål för energieffektivisering i år, säger Carolina Andrén Eriksson.  

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev