söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Samhällsfastigheter

Marknadsledaren sågar förslag om statliga sjukhus

Publicerad: 2 september 2021, 13:28

Hemsö säger att statligt ägda sjukhus är som att gå tillbaka till 60-talet. Foto: Getty Images, Petronelle Halvorsen

Utredare Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vill att staten ska äga alla sjukhus via ett nybildat fastighetsbolag. Men nu får förslaget kalla handen av Sveriges största privata aktör inom samhällsfastigheter.

Ämnen i artikeln:

Hemsö FastigheterDan T. SehlbergSehlhall Fastigheter

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Pandemin har utmanat landets sjukhus maximalt det senaste 1,5 året och nu föreslår utredningen som lämnades i onsdags därför att staten ska ta över landets sjukhus från kommunerna och regionerna genom att bilda ett eget fastighetsbolag. 

Förslaget får dock snabbt rött ljus av Sveriges största privata aktör inom samhällsfastigheter, Hemsö.

– Jag är kritisk och förvånad att de här tankarna ens finns. Det är som att gå tillbaka till 60-talet, det här riskerar att sakta ned och segmentera sjukvården ännu mer, säger bolagets utvecklingschef Anna Marand till Fastighetsnytt. 

Läs även: Utredare: Statligt fastighetsbolag bör ta över sjukhusen

Utredningen visar enligt henne tydligt att Ivo, då utredaren är generaldirektör där, inte tagit till sig läxan om att komma bort från stuprörstänket kring traditionella sjukhus med samma vård för alla, för att snarare erbjuda högspecialiserad, digitaliserad, personifierad och behovsanpassad vård.

– Det jag reagerar mest på är Ivos förlegade syn på sjukvård, att man inte har lyft blicken. Det är vårdformerna som ska styra lokalerna och inte tvärtom. 

Ingen gynnas av statligt ägda vårdlokaler, menar Anna Marand. Foto: Petronelle Halvorsen

Äldre blir lidande om vårdansvaret hamnar i en gråzon.

Hemsö förvaltar fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Tredje AP-fonden äger 85 procent av bolaget medan Sagax äger resten. Äldreboende är bolagets största fastighetskategori. 

– Många äldre är multisjuka och det är de som blir lidande om vårdansvaret hamnar i en gråzon. Den bästa framgångsnyckeln framåt är att snarare fördjupa dagens samverkan mellan kommunens och regionens huvudmän. 

Läs även: Hemsö-chefen: Svår ekvation bakom nya äldreboenden

Det pågår en utredning om den typen av vårdeffektivisering, men utvecklingen går enligt henne alldeles för långsamt. 

– Staten är inte känd för att vara snabb och riskerar som ny ägare att bygga något som inte passar vården. Det är heller aldrig bra om besluten hamnar för långt ifrån verksamheten och patienterna. 

Hur skulle ett statligt ägande påverka er ställning på marknaden?
– Det är svårt att säga. Det beror helt på vilket uppdrag bolaget skulle ha och var gränsen för det som man kallar för sjukhus drogs. Vi själva pratar helst om framtidens sjukvård i stället för sjukhus. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har öronmärkt en rekordpott, 100 miljarder kronor, på nya akutsjukhus och ombyggnationer​, vilket välkomnas med tanke på att de flesta sjukhus är från 60- och 70-talet och inte längre uppfyller dagens krav.

– Många sjukhus behöver byggas om eller ersättas helt, men det är viktigt att spendera pengarna rätt. Det vore olyckligt ​att bygga för stort bara för att man har en så stor påse med pengar, i stället för att ta fram effektiva lokaler.

Läs även: Vårdbolag ser brister i samordningen av vaccinlokaler

Med det sagt har pandemin däremot på en helt ny nivå lärt Anna Marand vikten av att ha nationell krisberedskap. Hon ser också positivt på förslaget om att vässa den digitala infrastrukturen för att kunna ta del av journaler, vårdkontakter och information om lokaler, även tillfälliga sådana, digitalt. 

– Krisberedskap behövs på en nationell nivå, men att vårdlokaler ska ägas av staten är inget som gynnar någon, säger hon.

Sehlhall, ett litet uppstickarbolag inom sektorn med Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg som huvudägare och tidigare finansminister Anders Borg som styrelseordförande, är mer förtegen kring utredningen. 

– Vi har i dagsläget inga direkta kommentarer om utredningen, utan avvaktar regeringens nästa steg, säger Dan T. Sehlberg till Fastighetsnytt. 

En översyn av dagens samverkansmodeller vore bra enligt Dan T. Sehlberg. Foto: Sehlhall

Sverige har stora strukturella underskott som måste lösas.

Däremot poängterar han precis som Anna Marand vikten av att se över dagens samverkan mellan stat, kommun, landsting och näringslivet för att säkerställa en tillgänglig och effektiv social infrastruktur över hela landet. 

– Sverige har stora strukturella underskott som måste lösas. Det är bra att hela tiden se över hur detta bäst ska struktureras. 

Hur fungerar ert samarbete med SKR?
– Mycket bra. Vi utvecklar och förvaltar omsorgsfastigheter och kan se en tydlig kompetensförstärkning hos kommunerna, vilket leder till professionella samarbeten. 

Exakt hur ett statligt bolag med monopolställning skulle påverka den dynamiken kan han däremot inte svara på i dagsläget. Den generella bedömningen är dock att varje enskild situation ska styra framför generella regler, samt att det behövs både offentligt och privat ägande. 

Sehlhall arbetar i dagsläget inte med sjukhus utan med skolor, gruppboende och omsorgsbostäder. Målet är att bygga omkring 14 nya omsorgsfastigheter per år. 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev