Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Samhällsfastigheter

Det råder akut brist på äldreboenden

Publicerad: 12 juni 2018, 12:51

Foto: Dreamstime.

Genom åren har tusentals vård- och omsorgsboenden lagts ned trots en åldrande befolkning. Nu uppger fler kommuner än vanligt sig ha ett underskott. ”Om vi inte börjar bygga mer får vi stora problem om 10–15 år”, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.


Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeHemsö Fastigheter

Artikeln kommer även att publiceras i Fastighetsnytt nummer 3, 2018.

Genom åren har tusentals vård- och omsorgsboenden lagts ned trots en åldrande befolkning. Nu uppger fler kommuner än vanligt sig ha ett underskott. ”Om vi inte börjar bygga mer får vi stora problem om 10–15 år”, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.

Det är nästan omöjligt att inte lyssna på varningssignalerna om äldrekrisen i Sverige. Fler kommuner än vanligt, 125 stycken, uppger sig ha ett underskott på äldreboenden, enligt Socialstyrelsen. Det är en ökning om 16 kommuner jämfört med år 2016. Samtidigt nekades cirka 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en äldreboendeplats på grund av platsbrist förra året. Något som kritiserades hårt av bland annat Kristdemokraterna eftersom kommunerna faktiskt är skyldiga att hitta en plats inom tre månader. Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, tycker att det är hög tid att politikerna agerar.

– Vi måste börja planera och bygga mer för annars blir problemen ännu större om 10–15 år när antalet äldre som inte klarar sig själva ökar kraftigt. Det vet vi redan nu, säger han.

Thorslund tycker att politikerna är alldeles för närsynta i sina beslut.

– De löser dagsaktuella problem i stället för att planera för framtiden. Det måste förstås också göras, men det här kan inte vänta längre.

I april släpptes Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings rapport ”Öppna jämförelser 2017: Vård och omsorg om äldre” som visar att det råder kraftiga skillnader på väntetider, kvalitet och kostnader på äldreboenden i landet. Chansen att få en plats hänger på var i landet man bor. Studien visar att personer över 65 år i genomsnitt får vänta 57 dagar för en plats, men en person i Perstorp, Skåne, tvingades vänta i hela 295 dagar förra året.

– Den geografiska orättvisan beror på att kommunerna driver processen lokalt. Många gånger kan det räcka att flytta till en annan kommun för att få en plats, säger Thorslund.

Varför bygger man inte bort bristen?
– Kommunerna har ingen outtömlig fond av pengar och det är dyrt att bygga äldreboenden. Vi pratar om stora pengar, det krävs minst 40 miljarder kronor för att lösa bristen.

Det är svårt för kommunerna att prioritera fram så stora summor inom ramen för tillgängliga skattemedel, samtidigt som många uppger att det inte behövs eftersom hemtjänsten fungerar så bra och för en billigare peng, enligt Mats Thorslund.

– En äldreboendeplats kostar ungefär en halv miljon kronor per år, medan hemtjänsten är mycket billigare.

Det har säkerligen bidragit till att efterfrågan på nya senior- och trygghetsboenden ökat, även om hyrorna i nyproduktion alltid är högre. För att stimulera byggandet införde regeringen år 2016 ett investeringsstöd om 150–400 miljoner kronor, som hittills resulterat i cirka 5 000 fler bostäder för äldre.

Men exakt hur många nya bostäder respektive äldreboende som behövs är svårt att förutspå eftersom det är starkt kopplat till seniorernas hälsa. Konjunkturinstitutet bedömer dock att medellivslängden för en 65-åring förväntas öka med nästan sju år fram till år 2100, vilket i princip innebär att en genomsnittlig 80-åring då antas behöva samma vård och omsorg som dagens 75-åring. Studier visar samtidigt att demensen ökar i samhället.

– Att planera bostäder för äldre är en svår balansgång för kommunerna. Vi vet också att många befintliga äldreboenden inte längre uppfyller dagens krav och måste rivas, säger Anna Marand, projektutvecklingschef på Hemsö.

Väntetid före inflyttning

Antal dagar från beslut till erbjudande om flytt. Källa: Socialstyrelsen/SKL

Hemsö är Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter och har sedan starten år 2009 förvaltat och utvecklat fastigheter för äldreboende.

– Det är inget som görs i en handvändning, utan att känna till aktuella lagkrav. Vi ser dock att allt fler oseriösa lyckosökare söker sig till den här marknaden för att tjäna snabba pengar på äldreboenden, särskilt nu när bostadsmarknaden svalnat av något.

Kommunerna behöver därför vara extra vaksamma när de anlitar byggbolag som inte arbetat inom segmentet förut, enligt Marand.

– Men var inte rädda för att släppa in privata aktörer. Mångfald är nyttigt inom alla samhällssektorer, så våga ta hjälp av långsiktiga och seriösa privata fastighetsägare som sitter på mycket kunskap.

Är inte det dyrare för kommunen?
– Tvärtom. Privata bolag äger kunskap och erfarenheter som gör att de inte sällan bygger mer kostnadseffektivt än kommunerna själva. Generellt sett kostar det ungefär lika mycket att bygga äldreboenden som vanliga bostäder och kommunerna betalar en stor del av boendekostnaden.

Trots att lagen om valfrihetssystem, LOV, utfärdades år 2008 för att ge företag fri etableringsrätt inom omsorgsområdet så uppger Marand att intresset har varit relativt svalt.

– Det finns kommuner som infört lagen för hemtjänst men inte för äldreboenden eftersom de ser risker med upplägget eller av andra skäl.

Det innebär bland annat att seniorerna inte får välja sitt boende själva, utan blir tilldelade en plats av kommunen. Anna Marand påpekar dock att man behöver ta hänsyn till att äldre är en precis lika heterogen grupp som resten av befolkningen.

– Vissa vill bo kvar hemma medan andra föredrar att ingå i ett socialt sammanhang. Seniorbostäder passar äldre som kanske inte orkar ta hand om sin villa längre eller gå upp för trappor, men samtidigt är alldeles för pigga för att bo på ett äldreboende.

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.