torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Rekrytering

Strid om Arnhult fortsätter – ledamöter hotar med avhopp

Publicerad: 27 januari 2021, 09:27

Tre ledamöter har hotat att hoppa av styrelsen om Rutger Arnhult skulle väljas in.

Castellum har fått ett förslag till styrelsesammansättning med anledning av att tre ledamöter hotat att hoppa av styrelsen om Rutger Arnhult skulle väljas in.

Ämnen i artikeln:

CastellumRutger Arnhult

Oskar von Bahr

oskar.vonbahr@fastighetsnytt.se


(Texten är rättad. I den ursprungliga versionen framstod det som att förslaget kom från valberedningen.)

Det framgår av ett pressmeddelande från Castellum. 

Förslaget kommer från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen. Dessa är Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum.

Valberedningen hade tidigare föreslagit storägaren Rutger Arnhult som ordförande. Han hade meddelat att han hade för avsikt att lämna styrelsen i sina bolag Klövern och Corem Property om så skulle ske.  

Det beskedet hjälpte dock inte för att blidka styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander, som meddelat att de inte skulle ställa upp för omval om Arnhult väljs in. Det motsvarar nästan halva styrelsen, som föreslås bestå av sju personer.

”Att tre mycket kompetenta och erfarna styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle uppenbart riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum”, anges som ett argument för styrelseförslaget.

Läs även: Maktstrid i Castellum – bråda mellandagar för Rutger Arnhult 

Det framförs farhågor om att styrelsearbetet i Castellum skulle bli lidande av att ha en styrelseord­förande som är engagerad i kon­kur­rerande verksamheter. Dessutom anses Arnhults inflytande bli för stort då hans kandidat Joacim Sjöberg sedan tidigare sitter i styrelsen. Det kan sättas i relation till hans ägarandel om 15 procent.

”Det skulle vara oproportionerligt i för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat ordföranden”, står det i pressmeddelandet.

Vidare anförs att Castellum levererat utmärkt avkastning under ett antal år och att den föreslagna styrelsen är bäst lämpad att fortsätta detta arbete och tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Läs även: Henrik Saxborn: ”Jag skulle förvånas om inte Entras aktieägare tackar ja till det här” 

”Castellum befinner sig för närvarande i en intensiv förändringsfas med en hög transaktions­aktivitet, strategisk affärsutveckling och operationella förändringar, bland annat för att möta kundernas förväntningar efter Covid-19. Det är därför betyd­else­fullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet och att ha en välfungerande arbetsmiljö i styrelse­rummet”, heter det i pressmeddelandet.

Förslaget skulle innebära omval av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Per Berggren föreslås till ny styrelseordförande efter Charlotte Strömberg, som avböjt omval.

”Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum.”

Val av styrelseledamöter sker på årsstämman den 25 mars 2021.

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev