Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rekrytering

Praktikplatser till unga

Publicerad: 22 mars 2014, 11:31

Michael Wolf.

När vi kan göra skillnad, så ska vi göra det. Det kan sägas sammanfatta den syn som Swedbanks vd Michael Wolf har på samhällsansvar.

Ämnen i artikeln:

Swedbank

Tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2014

När vi kan göra skillnad, så ska vi göra det. Det kan sägas sammanfatta den syn som Swedbanks vd Michael Wolf har på samhällsansvar. Han ser ungdomsarbetslösheten som vår tids viktigaste fråga och har i enlighet med det tagit initiativet till ett projekt som hittills har skapat cirka 5000 praktikplatser för unga.

Du har tagit initiativet till projektet Unga Jobb som går ut på att skapa praktikplatser åt ungdomar. Kan du förklara hur det fungerar?
Vi kan ta Nora och Bergslagens sparbank som exempel. De tog den så kallade jobbgarantin som utgångspunkt. Den berör vår primära målgrupp, som är ungdomar i åldrarna 18-24 som har stått utanför arbetsmarknaden i minst tre månader. I Nora var 89 ungdomar inskrivna, samtidigt tyckte de lokala företagarna att det var svårt med kompetensförsörjningen. Frågorna hängde ihop och ungdomarna kände att det inte fanns tillräckligt många praktikplatser i staden för att de skulle känna sig efterfrågade. Risken var uppenbar att de skulle flytta till en större stad. När företagarna insåg det började de erbjuda praktikplatser, och ungdomar i Nora fick möjlighet att göra praktik. Det har alltså inte handlat om att ge fasta jobb, utan om att man ska få första raden i sitt CV.

Men har praktikplatserna även lett till fasta jobb?
Vår egen erfarenhet efter fyra år och med cirka 600 ungdomar i praktik hittills är att varannan ungdom får jobb på banken i någon form. Det säger även något annat, nämligen att våra kravprofiler kanske inte alltid är de riktiga. I det personliga mötet och när man får chansen att visa framfötterna på jobbet så ser man egenskaper som är svåra att få fram i ett CV.

Ni har även ett projekt som heter Äntligen Jobb som riktar sig till utrikes födda akademiker. Vad är tanken med det?
När det gäller Äntligen Jobb erbjuder  vi praktikplats till  utrikesfödda svenskar med akademisk examen. Vi inledde en pilot 2011 i Malmö, som innebar att vi i samarbete med Arbetsförmedlingen hittade  relevanta personer med ekonomisk, juridisk eller matematisk bakgrund.  Vi kunde erbjuda 20 personer praktik i sex månader inom ramen för Arbetsförmedlingens program. Under programtiden gjordes en validering av deras yrkeskompetens. Om något saknades hjälpte Arbetsförmedlingen till med att komplettera utbildningarna. Av de första 20 fick 18 anställning, antingen inom Swedbank eller på annan arbetsplats. I vissa fall var svenska språket ett hinder initialt, men det problemet försvann efter en kort tid.

Är det här något för andra företag att satsa på?
Det finns naturligtvis stora möjligheter även för andra företag, och det är därför vi  vill berätta om det vi gör. Antalet utrikes födda med akademisk examen uppgår till cirka 350 000 idag, och väldigt många sysselsätter sig med något som inte är relevant för deras utbildning. Många av dem har säkert försökt söka kvalificerade jobb massor med gånger, men gett upp. Vi företagare måste försöka nå dem på andra sätt helt enkelt.

Om man ska vara krass, hur gynnas Swedbank av den här typen av projekt?
Det var det många inom Swedbank som frågade sig när vi började. Unga Jobb var en möjlighet för banken att göra konkret skillnad på egen hand. Istället för att donera pengar till välgörande ändamål kan vi använda våra egna resurser till att verkligen göra skillnad. Det har skapat engagemang och stolthet bland våra medarbetare, plus att det har gett oss ännu bättre relationer med våra företagskunder på de aktuella orterna. Det har även inneburit en möjlighet att möta nya potentiella kunder i en fråga som berör båda parter och som inte har med bankverksamhet att göra.

Den mer långsiktiga effekten är ju att ju tidigare ungdomarna får arbete, ju tidigare kan de bli kunder i banken. Det är med andra ord många perspektiv som har förenats här.

En svensk ungdomsarbetslöshet på cirka 26 procent låter väldigt allvarligt. Vad kan man göra åt saken?
Det är en stor fråga. Vår egen filosofi är att det är på det lokala planet som man kan göra något åt ungdomsarbetslösheten. När man talar om en ungdomsarbetslöshet på 26 procent på nationell nivå uppstår en farlig situation, för då kan ungdomar uppleva att det ändå inte finns några jobb att söka. Statistiken ljuger lite i det fallet eftersom man räknar med studenter på universitet som finns registrerade hos arbetsförmedlingen för att kunna få extraarbete. Den verkliga, underliggande ungdomsarbetslösheten är cirka 8 procent och den är djupare och allvarligare med ett längre utanförskap.

En organisation som Timbro har kritiserat tanken på CSR. Hur ser du på det?
Vårt primära samhällsengagemang ligger för det första i att sköta banken på ett bra sätt och för det andra att vara en bra skattebetalare och arbetsgivare. Vårt syfte är att värna en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Verksamheten ska präglas av att vi hjälper hushåll och företag att se över sin ekonomi här och nu, samt i framtiden, så att man har buffertar och klarar sig. Där kan vi göra skillnad. Och när vi göra skillnad i frågan om samhällsengagemang, så ska vi göra det.

Varför tror du att projektet Unga Jobb har nått så goda resultat? Kan andra dra lärdomar?
Det är nog en fråga om att vi har fokuserat på något som bygger på sunt förnuft. Om inte ungdomarna får chansen att praktisera, hur ska de då kunna bygga upp sitt CV, och hur ska de kunna få referenser? De flesta som idag är runt 50 år växte upp i ett samhälle där det var ganska enkelt att få sommarjobb och praktikplatser. Det var enkelt att gå mellan skola och arbetsliv, och det byggde upp självkänslan genom att den som hade svårt i skolan istället kunde få bekräftelse på en arbetsplats. Man fick följa regler och en slags fostran. Egentligen är det samma sak som vi försöker appellera till. Om inte vi företagare är en del av den kompetensuppbyggnaden ska vi inte heller sitta och klaga på att arbetskraften inte har rätt kompetens. Vi har också ett ansvar.

Å ena sidan ungdomsarbetslöshet, å den andra brist på rätt kompetens inom många yrken. Vad kan man göra åt saken?
I många år fanns det ett överutbud av kompetens på arbetsmarknaden, men nu står vi inför en situation med stora pensionsavgångar där det, åtminstone på pappret, råder brist på viss typ av kompetens.  Då måste företagen ut och träffa ungdomarna tidigare för att göra dem motiverade. De allra flesta unga vill verkligen göra nytta, och med Swedbanks resurser kan vi göra ganska mycket, exempelvis bygga en relation med Arbetsförmedlingen eller ta fram ett användbart informationsmaterial om det skulle behövas. Det har ju en liten lokal företagare mycket svårare att göra. Jag tror att vi upplevs som trovärdiga för den här typen av projekt, och om vi kallar på de lokala företagarna lyssnar man på oss.

Hur ser du generellt sett på viljan att ta samhällsansvar i det svenska näringslivet?
Sverige är ett land som är ganska långt framme när det gäller samhällsansvar. Befolkningen och dess företagare är medvetna om de här frågorna. Vi har haft en era när företagen har kunnat förhålla sig mer passiva på grund av en väl utbyggd och välfungerande offentlig sektor. Sedan har det skett en förändring och civilsamhället har behövt ta över mer ansvar. Det har betytt att företagen har fått gå från en mer passiv position till att vara mer aktiva, och den omställningen har gått lite trögt. Vissa inom näringslivet kanske har menat att det där får staten lösa. Idag tycker jag att medvetenheten om civilsamhällets ansvar ökar dramatiskt och det är inte alls svårt att prata om samhällsansvar med företagsledare.

Daniel Bergstrand

Fakta om Unga Jobb
Hittills har fler än 5 000 praktikplatser skapats totalt, varav 600 platser inom Swedbank, och av dem har hälften lett till anställning inom banken.

Målet från januari 2014 är att Swedbank tillsammans med sina företagskunder och övriga nätverk ska öka ambitionen och fortsätta driva Unga Jobb i två år.

Projektet genomförs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Projektet är avsett för ungdomar 18-24 år inskrivna i Jobbgaranti för ungdomar.

Praktiktiden är normalt 90 dagar.

Företaget står för handledning och praktikanten får ersättning genom statligt aktivitetsstöd.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev