Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rekrytering

Nya Kungsleden ökar vinsten rejält

Publicerad: 13 februari 2014, 09:35

Kungsleden redovisar ett driftnetto från sin fastighetsverksamhet på 315,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013 vilket jämfört med motsvarande kvartal 2012 är en ökning med 74,9 miljoner kronor. Förklaringen till det ökade driftnettot ligger huvudsakligen i förvärvet av GE Real Estates svenska fastighetsportfölj, vilket slutfördes 2 december.

Ämnen i artikeln:

Kungsleden Fastigheter

Bolaget har fortsatt sitt arbete med att kapa de centrala administrationskostnaderna och när man lägger till att finansnettot trots köpet av GE inte har stigit med mer än 23 miljoner kronor så hamnar förvaltningsresultatet på 148,9 miljoner kronor, jämfört med 89,3 miljoner ifjol. Det samlade fastighetsbeståndets värdeutvekling är positiv, till vilket GE-fastigheterna bidrar, och detsamma gäller derivatportföljen. Före skatt gör Kungsleden en vinst på 230,8 miljoner för kvartalet, jämfört med 17,9 miljoner ifjol. Sett till helåret blir bilden en liknande, fastighetsrörelsen lämnar att driftnetto på 1 131 miljoner kronor jämfört med 1 046 miljoner ifjol och förvaltningsresultatet ökar med 103,8 miljoner till 548,6 miljoner kronor. Före skatt gör Kungsleden en vinst om 1 030 miljoner kronor för helåret jämfört med 370,8 miljoner för 2012.

Det bör noteras att en jämförelse med tidigare kvartal är i princip omöjlig att genomföra på ett rättvist sätt då Kungsleden idag är ett helt annat bolag än det var för bara ett år sedan. Dels har man via köpet av GE blivit betydligt större, dels har man introducerat och börjat implementara en ny affärsstrategi. Man har målmedvetet arbetat bort stora delar av de ränteproblem bolaget brottades med och så vidare. Slutligen har man en ny ledning och en ny styrelse som har satt en tydlig prägel på bolaget. Det enda som man kan säga att kvarstår från gamla Kungsleden är bolagets skattetvister men på Kungsledens bokslutspresentation på torsdagen sa vice vd Anders Kvist att man väntar sig att cirka hälften av dessa blir avgjorda under första halvåret. I övrigt så är det status quo i dessa tvister.

Kungsledens balansräkning har växt till 23 miljarder kronor och består i dag närmast enkom av fastigheter. Det egna kapialet är 8,5 miljarder och soliditeten således 36,8 procent. Räntetäckningen sjunker markant ner till 1,9 procent, jämfört med 2,7 procent för ett år sedan men det har sin förklaring i att då påverkades den av en engångssumma från försäljningen av Hemsö.

Kungsledens styrelse föreslår en utdelning på 1,25 kronor per aktie.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev