torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Logistik

Megatrender lyfter logistiksegmentet

Publicerad: 14 december 2017, 13:54

Peter Broström och Nicole Bångstad. Foto: Savills.

Avkastningen på tillgångar inom logistiksektorn i Europa avgörs av tre faktorer: Teknologi, urbanisering och globalisering. Enligt en rapport från Savills ligger Sverige bra till för att ta del av uppsidan.

Ämnen i artikeln:

Savills Investment Management

Avkastningen på tillgångar inom logistiksektorn i Europa avgörs av tre faktorer: Teknologi, urbanisering och globalisering. Det framgår av en ny rapport från fastighetsfondförvaltaren Savills IM. Enligt rapporten ligger Sverige bra till för att ta del av uppsidan inom sektorn.

Vad gäller teknologi så handlar det dels om optimala flöden men även digitaliseringen och e-handeln samt givetvis automatiseringen som påverkar hur logistikfastigheter behöver vara utformade.

– Vi går mot en allt större användning av robotar och automatiserade processer och fastigheterna behöver vara anpassade för att optimera dessa, säger Nicole Bångstad, analytiker på Savills IM, i samtal med Fastighetsnytt.

Urbaniseringen som har varit en av de stora megatrenderna i det moderna samhället över en längre period påverkar huvudsakligen logistiksektorn då den ställer krav på nya typer av logistiklösningar, så kallade last mile-lösningar där gods lastas om till smärre fraktenheter och körs vidare till kund. Last mile har varit ett återkommande ämne i logistiksammanhang de senaste åren, bland annat på Business Arena.

– Den starka urbaniseringstrenden i bland annat Sverige gör att investerare söker sig till logistikfastigheter i citynära lägen. E-handeln i Sverige är bland de högsta i Europa, cirka 10 procent av den totala handeln i Sverige utgörs av e-handel, och det kräver nya typer av logistiklösningar, som last mile, säger Nicole Bångstad.

Hon konstaterar att konsumenter som bor i städer kräver snabbare leveranser vilket gör att logistikkedjan behöver komma närmare konsumenten.

Globaliseringen leder till att nya logistikrutter etableras. Man transporterar givetvis fortfarande gods på haven och i luften men de senaste åren har transporten på land ifrån Sydostasien till Europa, via gamla sovjetrepubliker ökat markant. Man pratar om den nya silkesvägen och den har skapat behov av nya logistikhubbar i östra Europa.

– Nya silkesvägen kräver att vi har öppna gränser igenom hela den här sträckan och det i sin tur kräver ett visst mått av geopolitisk stabilitet i länder som Ryssland, Ukraina, Azerbajdzjan och Armenien. I Östeuropa, exempelvis Polen, kommer det att bildas nya logistikhubbar för att kunna möjliggöra transporter längs nya silkesvägen.

Peter Brostöm, Nordenchef för Savills IM, säger att man i sitt strategiska arbete drar nytta av rapporten. Han förklarar att man som investerare som vill ha en exponering mot exempelvis logistikmarknaden så krävs det en infrastruktur för att kunna tillgodose det behov av expertis som en sådan exponering kräver.

Savills IM äger i Norden logistikfastigheter för kring 4,5 miljarder kronor, enligt Peter Broström, och har haft ett stort fokus på segmentet de senaste tre åren.

– Vi ser väldigt positivt på logistik och förväntar oss ett ökat behov av modern, flexibel logistik framöver, vilket delvis är orsaken till dagens höga priser, säger han.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev