söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Kontor

Trenden: Stigande andel tomma kontor i Stockholms innerstad

Publicerad: 13 april 2023, 12:23

Till höger Citymarks analyschef Tor Borg.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andelen tomma kontor i Stockholms innerstad har inte varit så här hög sedan 2010. Samtidigt stiger omsättningen på kontor i området, visar Citymarks analys.

Ämnen i artikeln:

SvepetTor BorgStockholm

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@bonniernews.se


Det finns tecken på att inbromsningen i ekonomin ger utslag i form av en högre andel tomma kontor i huvudstadens centrala delar. Åtminstone om man ska tro Citymarks senaste analys av kontorshyresmarknaden i Stockholm som släpptes på torsdagen.

Enligt analysen uppgick vakansgraden i Stockholms innerstad till 7,2 procent vilket är den högsta nivån sedan 2010. Även vakansgraden i Söderort, som ligger på 10,7 procent, gick upp jämfört med höstens mätning. I Norrort sjönt vakansgraden istället till 15,5 procent.

Citymark skriver i sin analys att vakansutvecklingen varit något mer gynnsam i de allra mest centrala lägena samtidigt som den varit sämre i närförorterna. Att vakansgraden i Norrort sjunkit förklaras av att tidigare vakanta ytor tagits bort från marknaden i samband med fastighetskonverteringar eller ombyggnationer.

Läs också: Experterna trendspanar: Så kommer marknaden utvecklas

– Kontorsvakanserna ökar igen på Stockholmsmarknaden. Bakomliggande faktorer är sannolikt inbromsningen i ekonomin som dämpat ökningstakten i antalet kontorssysselsatta och den pågående anpassningen till mer mobila och digitala arbetssätt som resulterar i minskande kontorsyta per anställd, säger Gabriella Billquist, analytiker på CityMark Analys, i en kommentar.

Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm under perioden 2009 till 2023. Graf: Citymark Analys

Vad gäller omsättningen på kontorshyresmarknaden så konstaterar Citymark att den under fjolåret återhämtade sig från fallet under pandemin. Antalet registrerade uthyrningar var förra året 869 vilket är den högsta noteringen sedan 2016. I kvadratmeter uppgick uthyrningen till 530 000 kvadratmeter.

Men i analysen syns också ett ökande gap mellan mängden uthyrningar innanför tullarna, i synnerhet Central Business District, respektive uthyrningar utanför tullarna. I centrala Stockholm slog uthyrningen nya rekord samtidigt som uthyrningen i Norr- och Söderort ligger på väsentligt lägre nivåer än tidigare.

– Vi kan konstatera att kontorsuthyrningarna ökade markant under 2022 när pandemin släppte. De nådde dock inte de rekordnivåer som man kanske kunde ha väntat sig. Problematiskt är också att den ökade aktiviteten inte genererat någon allmän ökning av uthyrd yta. Utanför tullarna minskar den uthyrda ytan i både de bättre och sämre segmenten, innanför tullarna ökar uthyrd yta i det bättre segmentet medan det sämre segmentet tappar hyresgäster, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys, i en kommentar.

Läs också: Efter guldåren: Transaktionerna viker nedåt trots låga vakanser

Citymarks analys av kontorshyresmarknaden

Genomförs två gånger om året av Citymark Analys, en del av Byggfakta Group som levererar information relaterad till bygg- och fastighetssektorn.

I analysen görs en kartläggning av drygt 3 000 kontorsfastigheter genom individuella kontakter med fastighetsägare och förvaltare. Kontorsytor på minst 350 kvadratmeter täcks av kartläggningen och hyresavtal för kontorsytor om minst 50 kvadratmeter registreras.

Vakansgraden beräknas som antalet kvadratmeter vakant kontorsyta dividerat med det totala antalet kvadratmeter kontorsyta i fastighetsbeståndet.

Omsättning avser antalet tecknade hyresavtal eller summan av de kontorsytor för vilka avtal tecknats. Här inkluderas nyteckningar, tilläggsförhyrningar och internflyttar men inte omförhandlingar och förlängningar.

Källa: Citymark Analys

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev