Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Svagare förväntningar hos hushåll och företag

Publicerad: 28 september 2011, 22:00

Svagare förväntningar hos hushåll och företag
Konjunkturinstitutets barometerindikator ligger nu under det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin som bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad mellan augusti och september medan detaljhandel och privata tjänstenäringar backade…


Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Svagare förväntningar hos hushåll och företag

Konjunkturinstitutets barometerindikator ligger nu under det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin som bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad mellan augusti och september medan detaljhandel och privata tjänstenäringar backade.

Konfidensindikatorn för såväl tillverkningsindustrin som bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad mellan augusti och september. Indikatorn för detaljhandel och privata tjänstenäringar backade däremot, med åtta respektive sex enheter.

Läget är bäst för bygg- och anläggningsverksamhet där indikatorn fortfarande ligger klart över genomsnittet, medan läget är sämst för detaljhandel. Indikatorn för tillverkningsindustrin ligger nära det historiska genomsnittet.

Sysselsättningstillväxten i näringslivet väntas stagnera

Orderingången till bygg- och anläggningsverksamhet har ökat ytterligare de senaste månaderna. Framför allt för företag med huvudsaklig inriktning på anläggningsverksamhet har tillväxten varit god. Närmare 60 procent av byggföretagen uppger att personalstyrkan har utökats.

Försäljningsutvecklingen för detaljhandeln blev en besvikelse och företagen redovisar en i stort sett oförändrad försäljning för de senaste månaderna. Besvikelsen över de senaste månadernas utveckling har inneburit att företagen justerat ned sina förväntningar betydligt.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll sex enheter i september och den ligger nu under det historiska genomsnittet. Såväl efterfråge- som sysselsättningstillväxt har dämpats betydligt de senaste månaderna.

Hushållens oro för arbetslöshet ökar

Hushållens syn på den egna ekonomin har blivit mer negativ, både om den nuvarande situationen och när det gäller förväntningarna på tolv månaders sikt.

Förväntningarna på arbetslöshetens utveckling har också försvagats dramatiskt de senaste två månaderna. Närmare hälften av hushållen tror nu på en ökad arbetslöshet under det närmaste året.

Hushållens förväntningar på inflationen på tolv månaders sikt är 2,3 procent, vilket är något lägre än i augusti. Löneökningarna förväntas bli 2,9 procent de närmaste tolv månaderna, vilket är marginellt lägre än föregående månad.

Hushållen förväntar sig lägre rörliga bostadsräntor, jämfört med i augusti. Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan om ett år uppgår till 4,6 procent, en minskning från 4,8 procent föregående månad. Förväntningarna på två års sikt är 5,0 procent, medan förväntningarna på fem års sikt är 5,1 procent. Motsvarande siffror i juli var 5,2 procent respektive 5,3 procent.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.