Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Stark tillväxt i näringslivet

Publicerad: 24 november 2010, 23:00

Stark tillväxt i näringslivet
Konjunkturinstitutets barometerindikator steg närmare fyra enheter mellan oktober och november i år. Indikatorn ligger därmed återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2000 och våren 2007. Alla sektorer i näringslivet bidrog positivt under november. Framför allt konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar steg betydligt…


Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Stark tillväxt i näringslivet

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg närmare fyra enheter mellan oktober och november i år. Indikatorn ligger därmed återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2000 och våren 2007. Alla sektorer i näringslivet bidrog positivt under november. Framför allt konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar steg betydligt

Tillverkningsindustrin redovisar fortsatt stark order- och produktionstillväxt för de senaste månaderna. Även sysselsättningen har stigit påtagligt. Konfidensindikatorn steg tre enheter och indikatorvärdet ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin räknar med fortsatt god produktionstillväxt de närmaste månaderna.

Byggkonjunkturen har stärkts påtagligt de senaste månaderna. Såväl orderingång som byggande och sysselsättning har ökat betydligt och konfidensindikatorn steg tio enheter mellan oktober och november. Byggföretagen har dock fortfarande svårigheter att hitta lämplig arbetskraft.  Andelen företag som anger finansiella restriktioner som främsta hinder har fortsatt att minska och utgör nu endast fem procent. Branschen räknar med fortsatt betydande tillväxt de närmaste månaderna.

Detaljhandeln steg ett par enheter i november och den ligger nu något över det historiska genomsnittet. Försäljningsvolymen har ökat påtagligt och mer än hälften av företagen redovisar en ökning. Detaljhandeln räknar med fortsatt god försäljningstillväxt de närmaste månaderna. Försäljningspriserna väntas stiga något och andelen företag som aviserar höjningar är störst inom livsmedelshandeln.

Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat betydligt de senaste månaderna och sysselsättningen har fortsatt att stiga. Konfidensindikatorn steg hela 15 enheter i november och ligger på sin högsta nivå någonsin. Tjänsteföretagens förväntningar indikerar en fortsatt stark efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och även sysselsättningsplanerna är mer optimistiska än på länge.

Hushållen något mindre optimistiska

Förra månaden sjönk hushållens konfidensindikator, CCI, rejält efter att ha stigit tio månader i rad. I november fortsatte CCI att sjunka om än i mindre omfattning, från 23,4 till 22,6. Makroindex sjönk 1,5 enheter till 33,7, medan mikroindex ligger kvar på samma nivå som i oktober. Samtliga tre mått, CCI, makro- och mikroindex ligger klart över det historiska genomsnittet.

Hushållens uppfattning om hur den egna ekonomin är idag jämfört med för ett år sedan är något mer positiv än förra månaden. Däremot har hushållen något mindre optimistiska förväntningar på den egna ekonomin på tolv månaders sikt än de hade i oktober. Hushållen är för närvarande mycket sparsamma, 73 procent uppger att de antingen sparar något eller mycket, medan endast 5 procent svarar att de skuldsätter sig i begränsad eller i stor utsträckning. Färre hushåll än för en månad sedan har renoveringsplaner, 41 procent ser det som troligt att de kommer att renovera bostaden under det närmaste året.

Hushållens syn på svensk ekonomi har blivit mindre positiv de senaste två månaderna, vilket avspeglas i makroindex som minskat tio enheter sedan september. Uppfattningen om svensk ekonomi i nuläget jämfört med för ett år sedan är något mindre positiv än förra månaden. Även förväntningarna på svensk ekonomi och arbetsmarknad på ett års sikt är något mindre optimistiska än i oktober. Attityden till svensk ekonomi är dock fortfarande betydligt mer positiv än normalt. Nästan varannan svensk, 48 procent, tror att arbetslösheten kommer att vara lägre om ett år, medan 16 procent befarar en ökning. Drygt vart tredje hushåll tror att arbetsmarknaden om ett år kommer att se ut ungefär som idag. Något fler hushåll än förra månaden anser att den egna risken för arbetslöshet har minskat.

Hushållen förväntar sig att inflationen om tolv månader uppgår till 3,2 procent, vilket är en ökning på hela 0,7 enheter sedan förra månaden. Förväntad löneökning de närmaste tolv månaderna är 2,9 procent, vilket är samma siffra som i oktober.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 3,5 procent, jämfört med 3,4 procent i oktober. På två års sikt förväntar sig hushållen en rörlig boränta på 4,0 procent, en siffra som är oförändrad för tredje månaden i rad. Hushållens ränteförväntningar på fem års sikt uppgår till 4,3 procent, vilket är 0,1 enheter lägre än för en månad sedan.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.