Måndag06.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Stabilt trots oro

Publicerad: 4 Augusti 2008, 22:00

Nyckelord: Fastighetstransaktioner, kreditmarknad, tillväxt Svensk fastighetsmarknad på stabil grund Trots en turbulent tid verkar de internationella investerarna ha fortsatt stort förtroende för den svenska fastighetsmarknaden. På Jones Lang LaSalle tror man att efter ett försiktigt första halvår kan transaktionsvolymerna komma öka nu när de stora affärerna som försäljningen av Vasakronan och Steen & Ström är genomförda och bankerna inte längre är uppbundna av stora kreditlöften…


Källa: Daniel Gorosch

Svensk fastighetsmarknad på stabil grund

Trots en turbulent tid verkar de internationella investerarna ha fortsatt stort förtroende för den svenska fastighetsmarknaden. På Jones Lang LaSalle tror man att efter ett försiktigt första halvår kan transaktionsvolymerna komma öka nu när de stora affärerna som försäljningen av Vasakronan och Steen & Ström är genomförda och bankerna inte längre är uppbundna av stora kreditlöften.

I en rapport från Jones Lang LaSalle konstaterar man att den totala transaktionsvolymen i Europa minskade med 44 procent under årets första halva i jämförelse med motsvarande period 2007. Sverige står sig dock relativt stark i jämförelse med en nedgång på 16 procent jämfört med första halvåret 2007. Transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 53 miljarder kronor. Trots högre kostnader och påtagligare risk så pekar första halvårets utveckling på ett fortsatt stort förtroende för svenska fastigheter.

Fastighetsnytt talade med Daniel Gorosch, Chef Fastighetstransaktioner, Jones Lang LaSalle.

Ni bedömer att efter ett svalt första halvår så kommer transaktionsvolymen i Sverige att öka under andra halvåret. Varför?

Vi tror att den åtstramning som fanns på framförallt kreditsidan kommer att lätta något efter sommaren. Det beror på många faktorer men bankerna har varit något paralyserade och inte gett nya lånepengar till nya kunder utan man har fokuserat på sina befintliga kunder men varit väldigt restriktiva även där. De utländska bankerna har artigt men bestämt tackat nej till det mesta vilket inneburit att så gott som all finansiering har tvingats ske med de svenska och nordiska bankerna. Dessa banker har dessutom varit uppbundna i stora affärer med stora kreditlöften som till exempel försäljningen av Vasakronan och Steen & Ström. Men dessa förvärv är nu genomförda vilket betyder att bankerna släppt lite på de volymer som låg som löfte i deras böcker. Därför tror vi att det kan lätta lite på kreditmarknaden under hösten, även om bankerna även fortsättningsvis kommer att vara restriktiva i sin kreditgivning. Dessutom kan man anta att en ökad acceptans från säljsidan för det nya prisläget, vilket kommer att bidra till ett förbättrat marknadsklimat.

Vad gör att Sverige står sig bättre i jämförelse med många andra länder?

Tittar man på fastighetsmarknaden så är det ett antal faktorer som är avgörande. Den absolut viktigaste faktorn, det som gör att utländska investerare överhuvudtaget tittar på Sverige, är att vi har en stark underliggande ekonomi. Trots att vi har skruvat ned förväntningarna på BNP-tillväxten det senaste året så ligger vi ändå i topp i Europa. Det är grundbulten för att en investerare ska tro på en delmarknad, att det finns en underliggande tillväxt och sund ekonomi och det har Sverige. Så ur ett europeiskt allokeringsperspektiv är Sverige fortsatt väldigt intressant.

En annan faktor som påverkar är att i till exempel England så fanns det hårt belånade strukturer som drev priserna. Nu sopades mattan under för dem när förutsättningarna förändrades vilket ledde till att volymerna försvann och även att priserna pressades tillbaka på de marknader där de varit aktiva. I Norden finns det endast ett fåtal sådana aktörer som jobbat med samma höga belåningsgrader och de var dessutom inte dominerande vilket innebär att vi inte påverkats lika mycket nu när det är sämre tider.

Mattias Fröjd

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.