Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

”Samhällsfastigheter inte lika konjunkturkänsliga”

Publicerad: 2 februari 2019, 09:00

Caroline Arehult.

Foto: Oskar Omne/Dagens Industri.

Caroline Arehult tog i höstas över rodret i Hemfosa i samband med att bolaget delades upp i två. I en intervju med Fastighetsnytt säger hon att det uppstår möjligheter för bolaget även i en svagare konjunktur och hon ser med tillförsikt till bolagets framtid.


Ämnen i artikeln:

Caroline ArehultHemfosa FastigheterNyfosa Fastigheter

Artikeln kommer även att publiceras i Fastighetsnytt nummer 1, 2019 – som kommer ut i veckan.

Caroline Arehult tog i höstas över rodret i Hemfosa i samband med att bolaget delades upp i två. I en intervju med Fastighetsnytt säger hon att det uppstår möjligheter för bolaget även i en svagare konjunktur och hon ser med tillförsikt till bolagets framtid.

När samhällsfastighetsbolaget Hemfosa Fastigheter delades upp i Hemfosa och Nyfosa lämnade Jens Engwall posten som vd i Hemfosa för att leda det mer opportunistiska Nyfosa. Han ersattes av Carolina Arehult som de senaste åtta åren, innan hon anslöt till Hemfosa, var vd för Skanska Fastigheter Stockholm, byggjättens dotterbolag för utveckling av kontorsfastigheter i Stockholm.

I en intervju med Fastighetsnytt säger Hemfosas nya vd att hon kommer in i en väldigt spännande fas i bolaget där hon får chansen att vara med och sätta riktningen framåt för Hemfosa.

– Det är givetvis fantastiskt kul och betydligt mer spännande än om vägen framåt redan var utstakad. Vi är nu inne i en affärsplaneringsprocess där vi arbetar med strategier och mål, säger Caroline Arehult.

Svaret kommer på Fastighetsnytts fråga om hur den nya vd:n ser på bolagets framtid. När intervjun genomförs är Hemfosa i färd med att ta fram en ny affärsplan varför vd:n inte kan ge allt för specifika svar på vissa frågor. Generellt så tror hon dock att Hemfosa kommer att få en, som hon uttrycker det, ännu tydligare och starkare ställning som en långsiktig aktör inom samhällsfastigheter. Syftet med uppdelningen av bolaget i Hemfosa och Nyfosa var ju att man i Hemfosa, där fastighetsbeståndet börjat bli lite spretigt, skulle fokusera på kärnaffären, samhällsfastigheter.

Foto: Oskar Omne/Dagens Industri.

– Vi kommer fördjupa vår kompetens inom hållbarhet och projekt för att komplettera och stärka vår affär på bästa sätt. Dock är det så att det redan är en väldigt fin verksamhet idag och till mångt och mycket handlar det om att skruva lite på den för att göra något väldigt bra ännu bättre, snarare än att göra något helt annorlunda. Vi vill fortsätta växa och utvecklas men i vilken takt och på vilka sätt är något vi håller på att undersöka nu, säger Caroline Arehult.

Kommunerna har pragmatisk syn
Hon ser ett stort behov framöver av just samhällsfastigheter, i synnerhet då kommunerna står inför stora utmaningar i form av en åldrande befolkning och behoven för olika samhällsfunktioner är stora, vilket i sin tur innebär ett stort lokalbehov.

– Där hoppas jag att Hemfosa är den partner som man föredrar att samarbeta med. Detta kommer vara något vi fortsätter jobba hårt med för att vara, säger vd:n.

Den oreda som för närvarande råder i rikspolitiken ser hon inte som ett stort hot mot den sektor som bolaget verkar inom.

– Min bild är att den politiska osäkerheten på riksnivå inte stämmer överens med majoriteten av situationerna i kommunerna. Där verkar man mer pragmatisk i sin syn på samarbeten. Även om vi såklart påverkas av politiken på riksnivå, beslutas just affärer oftast mer lokalt på kommunnivå.

Beståndet skapar möjligheter
Hur ser hon då på läget på fastighetsmarknaden, finns det fortfarande affärer att göra eller behöver man i dagsläget fokusera mer på förädling av det befintliga fastighetsbeståndet? Hon konstaterar att konkurrensen är tuff och det rent generellt råder brist på utbud på fastigheter.

– Att vi har väldigt duktiga medarbetare ute i landet som har ett starkt lokalt nätverk gör dock att vi kan finna affärer som inte är ute på marknaden så jag är övertygad om att vi även kommer hitta nya fastigheter att köpa även i den hårda konkurrens som är.

Caroline Arehult konstaterar vidare att som komplement har Hemfosa sedan ett befintligt bestånd som man kan fortsätta att utveckla, vilket hon ser som en stor fördel.

– Beståndet ger oss dessutom en stark marknadsnärvaro vilket även bidrar positivt i sökandet efter både nya fastigheter och hyresgäster.

Hemfosa har vuxit snabbt sedan bolaget bildades 2009 och även om man nu har knoppat av den mer transaktionsintensiva delen av verksamheten så finns det fortsatta tillväxtambitioner. Utveckling av det befintliga tillståndet är dock endast en del i tillväxtstrategin. Enligt vd kommer bolaget att växa genom förvärv, genom att utveckla det befintliga beståndet samt genom att genomföra nya projekt.

– Idag har vi ingen stor projektorganisation varför vi som komplement till att genomföra projekt i egen regi (som exempelvis Socialtjänstens hus i Västerås) även kommer söka samarbeten med projektutvecklare där vi kan dra nytta av varandras styrkor. Projektutvecklare är duktiga på att genomföra projekt men önskar ju sällan vara den långsiktiga fastighetsägaren, vilket vi vill, konstaterar Caroline Arehult.

Det sker positiva saker trots oro
Det har börjat komma en hel del indikationer på att konjunkturen håller på att vända, även om de ännu inte står som spön i backen. Samtidigt har Riksbanken valt att höja reporäntan för första gången på flera år. Hemfosas vd är dock inte orolig, hon ser till och med möjligheter för sitt bolag.

– I och med att vi fokuserar på samhällsfastigheter är vi inte lika konjunkturkänsliga som andra aktörer som koncentrerar sig på till exempel kontor eller handel. Förskolor, polishus, vårdhem och liknande behövs oavsett konjunktur, säger Caroline Arehult.

Hon poängterar att konjunkturen finns med som en del i bolagets beslutsunderlag vid investeringar men många andra faktorer påverkar minst lika mycket, om inte mer, som exempelvis verksamhetsutövare och Hemfosas tro på aktuell region.

– En svagare konjunktur med lägre skatteintäkter till kommunerna kan dessutom öppna upp för mer privat ägande av fastigheter med kommunala verksamheter. En mindre överhettad bostadsmarknad frigör även resurser och ger en mer sund byggkostnad när vi genomför ombyggnader och projekt.

Hur ser hon då läget på marknaden generellt, givet senaste tidens konjunktursignaler och räntehöjningen i december?
– Jag tänker att det finns många saker som skapar oro när man tittar ut i världen. Sverige är ett litet land som påverkas av det som händer både inom och utanför våra gränser. Samtidigt får man inte glömma att det också sker positiva saker. Vi bevakar hela tiden det som händer både ute i världen och det som sker på riks- och kommunnivå. Exakt vad som händer framöver vet dock ingen. Det gäller att ha örat mot rälsen och försöka tänka igenom hur man ska agera vid olika scenarion, avslutar Caroline Arehult.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.