Fredag23.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Sagax delår

Publicerad: 26 Oktober 2010, 22:00

Oförändrad prognos för Sagax I sin delårsrapport för perioden januari-september redovisar Sagax ett resultat efter skatt på 164,1 miljoner kronor (-27,5). Prognosen för 2010 lämnas oförändrad…


Källa: Pressmeddelande Sagax

Oförändrad prognos för Sagax

I sin delårsrapport för perioden januari-september redovisar Sagax ett resultat efter skatt på 164,1 miljoner kronor (-27,5). Prognosen för 2010 lämnas oförändrad.

• Hyresintäkterna för perioden januari-september 2010 ökade till 471,7 miljoner kronor (418,9 miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

• Förvaltningsresultatet ökade till 239,6 (178,4) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument har skett med -77,8 (16,5) miljoner kronor varav räntederivat omvärderats med -74,6 (17,1) miljoner kronor till följd av lägre marknadsräntor.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 298 (6 207) miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med 97,3 (-213,0) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde negativa valutaeffekter om -69,7 (-37,8) miljoner kronor.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 164,1 (-27,5) miljoner kronor.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 225,6 (170,5) miljoner kronor motsvarande 13,04 (11,77) kronor per stamaktie efter utspädning.

• Sagax har under perioden investerat 988,4 (443,9) miljoner kronor varav 869,2 (274,8) miljoner kronor avsåg förvärv och 119,2 (169,1) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet. Sagax har även förvärvat 50 procent av aktierna i intresseföretaget Söderport Fastigheter AB.

• För 2010 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 330 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för perioden januari-juni 2010.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.