Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

sagax delår

Publicerad: 23 augusti 2010, 22:00

Sagax höjer prognosen
I sin delårsrapport för perioden januari-juni 2010 redovisar Sagax ett resultat efter skatt på 71,7 miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med 49,9 miljoner kronor…


Källa: Pressmeddelande Sagax

Sagax höjer prognosen

I sin delårsrapport för perioden januari-juni 2010 redovisar Sagax ett resultat efter skatt på 71,7 miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med 49,9 miljoner kronor.

• Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2010 ökade till 305,7 miljoner kronor (279,0 miljoner kronor föregående år). Ökningen förklaras främst av en större fastighetsportfölj och intäktshöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

• Förvaltningsresultatet ökade till 151,1 (117,3) miljoner kronor.

• Omvärdering av finansiella instrument har skett med -83,4 (29,6) miljoner kronor varav räntederivat omvärderats med -69,6 (-48,3) miljoner kronor till följd av lägre marknadsräntor.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 930 (6 070) miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med 49,9 (-233,1) miljoner kronor. Den försvagade euron medförde negativa valutaeffekter om -50,5 (-3,3) miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8,4 procent (8,1) under perioden. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 8,9 (9,2) år.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 71,7 (-58,2) miljoner kronor, motsvarande 2,79 (-6,53) kronor per stamaktie efter utspädning.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 147,2 (103,9) miljoner kronor motsvarande 8,61 (6,59) kronor per stamaktie efter utspädning.

• Sagax har under perioden investerat 593,6 (245,5) miljoner kronor varav 547,6 (122,2) miljoner kronor avsåg förvärv och 46,0 (123,3) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet.

För 2010 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 330 miljoner kronor.  Tidigare lämnad prognos uppgick till 300 miljoner kronor.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.