Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Rosendal – Uppsalas nya stadsdel

Publicerad: 2 mars 2015, 15:19

Rosendal. Illustration: Uppsala kommun.

I landets fjärde största stad pågår nu det största stadsbyggnadsprojektet på många år.


Ämnen i artikeln:

RosendalUppsala

Tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 1, 2015

I landets fjärde största stad pågår nu det största stadsbyggnadsprojektet på många år. Rosendal i södra Uppsala ska bli hem till 2 500 bostäder, universitetslokaler, kontor, skolor och så vidare.

Uppsalas största stadsbyggnadsprojekt på många år heter Rosendalsfältet. Det handlar om en helt ny stadsdel, som ska byggas från grunden i ett tidigare mer eller mindre obebyggt område som till stor del fram tills nu använts som golfbana.

Området ligger i södra Uppsala mellan stadens centrum och de etablerade stadsdelarna Gottsunda och Sunnersta. Det ska enligt gällande planförslag innehålla byggrätter för cirka 2 500 bostäder, nya universitetslokaler på cirka 9 hektar mark, kontor, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, parkeringshus, idrottshall och ytterligare funktioner. I Rosendal ska det också skapas två torg och en centralt belägen park. Nästan all mark inom den planerade stadsdelen är redan i kommunal ägo eller ägs av Akademiska Hus AB.

Uppsala kommun betonar att målsättningen för Rosendal är att skapa en robust stadsbyggnadsstruktur som kan fungera som stöd vid byggnation av området över en längre tid. Det hela 44 hektar stora området ska byggas ut successivt och genomkorsas av en kommunal stomlinje för kollektivtrafik i form av bussar eller eventuellt spårvägstrafik. Den nya stadsdelen är belägen bara 2,5 kilometer söder om Uppsala centrum i ett område som redan 1985 av kommunen pekades ut som ett lämpligt område att bebygga. Då var dock tanken att man här skulle ha mark för företag med koppling till de kringliggande forskningsmiljöerna.  I början av 2000-talet planlades Rosendalsfältet för kontor, undervisning, forskning, laboratorier, konferens och hotell och i mindre grad även bostäder och handel.

Detaljplanen var klar 2007, men området, stort som 60 fullstora fotbollsplaner, har ännu inte bebyggts med undantag av en mindre del.

Kunskapsstråk längs Dag Hammarskjölds väg
Inom kort är en omarbetad detaljplan aktuell att antas av kommunen och den innebär bland annat att andelen tidigare planerade grönområden på Rosendalsfältet minskas till förmån för fler bostäder. Bakom den trenden ligger givetvis den allt större bostadsbristen i Uppsala-området. Genom en utveckling av Uppsala universitets verksamhet söderut genom Rosendal stärks också det “kunskapsstråk” som skapas mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) längs Dag Hammarskjölds väg som går från universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i centrala Uppsala söderut mot stadsdelen Sunnersta. I anslutning till Dag Hammarskjölds väg står bland annat Akademiska sjukhuset, Uppsala Science Park, Biomedicinskt centrum (BMC), Ångströmlaboratoriet och SLU samt djuruniversitetssjukhuset i anslutning till SLU.

Den planerade stadsmässiga utvecklingen av Rosendalsfältet, där slutna kvarter i hög grad eftersträvas, ses också av Uppsala kommun som ett sätt att skapa en starkare koppling än idag mellan innerstaden och stadsdelarna Kåbo, Malma Backe, Valsätra, Gottsunda och Sunnersta.

Förslaget till ny stadsplan för Rosendalsfältet har skisserats av Erik Giudice Arkitektkontor (EGA).

Ungdomsbostäder och tennishall
För den sydligaste delen av Rosendalsfältet, söder om Rosendalsvägen och ned till Vårdsätravägen, har kommunen redan tagit fram en ny detaljplan och sålt kvartersmark. I detta område av Rosendalsfältet har utbyggnaden nyligen startat med främst bostäder kompletterade av verksamheter och en tennishall. Inom detta område har kommunala bostadsbolaget Uppsalahem också nyligen påbörjat nybyggnation av ungdomsbostäder norr om Rosendalsvägen. I detta delområde av Rosendalsområdet planeras för cirka 700 nya bostäder på en yta av 6 hektar. Vinnare i kommunens markanvisningstävling för Södra Rosendal blev Utopia Arkitekter/ByggVesta.

Rosendalsområdet har en strategisk betydelse för Uppsala universitets expansion av BMC i form av medicinsk, farmakologisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling, men även för forskningsnära företag inom dessa områden. Uppsala universitet och kommunen vill på Rosendalsfältet skapa en kreativ miljö med god service, som ska synliggöra universitetet i staden och ge förutsättningar för etablering av företag med kopplingar till universitets forskning, liksom för student- och forskarbostäder. Totalt planeras det för cirka 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

Etapp i varierad bebyggelse
En markanvisningstävling för Rosendal etapp 2, som omfattar merparten av området, har nyligen genomförts. De inkomna tävlingsförslagen utvärderas under september-oktober i år och exploatörerna till vinnande förslag kommer sedan att bjudas in till den gemensamma planprocessen senare nu i höst.

Den nya stadsplanen beräknas bli antagen under första kvartalet 2015 med gatuprojektering under våren 2015. Byggnation av gator planeras att starta hösten 2015 och första byggstart på fastighetsmark hoppas Uppsala kommun kunna få igång våren 2016.

Huvudgatan, Torgny Segerstedts Allé, ska byggas ut i ett tidigt skede för att kollektivtrafiken ska kunna trafikera den nya stadsdelen så tidigt som möjligt. Ett större parkstråk i väst-östlig riktning blir en viktig del av området och ska förbinda Stadsskogen i väster med Kronparken i öster.

Uppsala kommun betonar att Rosendal etapp 2 ska präglas av en varierad bebyggelse, där småskalighet så långt som möjligt understryks som en viktig komponent, liksom även byggnaders och grönytors multifunktion.

Just dessa värden karaktäriserar även den redan pågående utbyggnaden av området Södra Rosendal, där en småskalig och omväxlingsrik bebyggelse ska skapa en stadsmässig karaktär på ett sätt som i vissa avseenden delvis påminner om den uppmärksammade bebyggelsen i Jakriborg i Hjärup mellan Lund och Malmö.

Peter Lorin

Rosenlund2

Ämnen i artikeln:

RosendalUppsala

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.