Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Rikshem färdiggranskat – Höjvall blir kvar

Publicerad: 22 februari 2016, 09:58

Jan-Erik Höjvall, vd på Amasten.

Foto: Rikshem.

I granskningen har man hittat flera avvikelser och man har fattat beslut om en översyn av bolagets styrande dokument. Vd Jan-Erik Höjvall får fortsatt förtroende, av en oenig styrelse.


Ämnen i artikeln:

KPMGRikshem

Granskningen av Rikshem är nu klar. I den har man hittat flera avvikelser och man har fattat beslut om en översyn av bolagets styrande dokument. Vd Jan-Erik Höjvall får fortsatt förtroende, av en oenig styrelse.

Det var i mitten av december som Rikshems styrelse beslutade att tillsätta den oberoende granskaren Martin Krüger, KPMG, för att “komma till botten med de rykten och mediala påståenden rörande bolaget som florerat”.

Efter att ha förlängts fyra gånger, lämnades granskningen över till styrelsen på på fredagen.

– Ska man sammanfatta intrycken kan jag konstatera två saker. Vi ser självklart med stort allvar på de avvikelser som granskaren har hittat. Men det är också tillfredsställande att vi nu har facit på vad som faktiskt förevarit i bolaget, säger Mats Mared, styrelseordförande i Rikshem.

Mats Mared vill inte rangordna avvikelserna, men konstaterar att det funnits problem.

– För att inte riskera att någon tycker att jag förminskar något av det som framkommit i granskningen vill jag inte recensera företeelserna. Jag vill dock vara tydlig med att de är oacceptabla, säger han.

Granskaren rekommenderar bland annat att Rikshem överväger att göra skattemässiga självrättelser och att en samfälld översyn av policy/riktlinjer avseende förmåner, representation, utlägg och för tjänsteresor genomförs.

Inte heller styrelsen går alltså fri från kritik, i och med att de styrande dokumenten kritiseras.

– Vi har därför fattat beslut om att se över de styrande dokumenten. Arbetet påbörjas direkt och beräknas vara klart under våren, säger Mats Mared.

Vidare säger han att styrelsen har värderat ledningens agerande utifrån granskarens kritik.

– Ytterst handlar det naturligtvis om att ta ställning till en förtroendefråga som man kan ha olika uppfattningar om. Styrelsen, som är helt enig om allvaret i avvikelserna, har slutligen stannat vid att ge vd Jan-Erik Höjvall fortsatt förtroende att leda verksamheten men om den frågan har det inte rått full enighet inom styrelsen, säger Mats Mared.

Några av de avvikelser som kommit fram är följande:

- Vd och vice vd har gjort en resa bekostad av Rikshem, som är av såväl tjänste- som privat karaktär. Bedömningen är att kostnaderna för utlandsresan inte har hanterats skattemässigt korrekt
- Den 31 oktober 2013 förvärvade Jan-Erik Höjvall, via sitt privata bolag, en fastighet från JM. Även om det från ett styrelseprotokoll framgår att Höjvall fått muntligt godkännande att förvärva fastigheten, gör granskaren bedömningen att ett formellt, skriftligt, godkännande borde ha inhämtats innan dess
- En av Rikshems konsulter, som under flera är arbetat nära vd och vice vd, har enligt aktieöverlåtelseavtal förvärvat fastigheter från Rikshem. VD har godkänt forsäljningen utan beaktande av begränsningsreglema avseende jäv eller jävsliknande förhållanden. Försäljningen har inte genomförts per dags dato, då köparen inte erlagt köpeskillingen. Bedömningen är att, då individen bakom köparen haft en lång affärsrelation med vd, borde en extern värdering genomförts före försäljningen, fastigheten bjudits ut på den öppna marknaden samt styrelsen fattat beslut om försäljningen.

Här kan du läsa hela granskarens rapport.

Redaktionen

Ämnen i artikeln:

KPMGRikshem

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.