Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Revisorn: Kan inte avstyrka ansvarsfrihet

Publicerad: 10 maj 2017, 09:42

Illustration: Petter Furå.

Concents revisor kan varken av- eller tillstyrka att bolagets stämma godkänner räkenskaperna för 2016 men tillstyrker dock ansvarsfrihet för styrelsen. Huvudägaren Mikael Fahlander satt inte i styrelsen 2016 och omfattas ej av ansvarsfrihetsrekommendationen.


Ämnen i artikeln:

Concent

Revisionsbyrån Mazars Set höjer i sin revisionsberättelse för Concent Holding ett varningens finger för bolagets framtida drift. Man bekräftar delvis det som det krisdrabbade bostadsutvecklingsbolagets nya ägare tidigare gått ut med att likviditeten är ansträngd och bolaget är beroende av kapitaltillskott för sin fortlevnad. Vidare konstaterar den ansvarige revisorn Johan Kaijser att bolaget även är beroende av att Barents Center-affären genomförs, vilket fortfarande är osäkert.

”Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten,” skriver Johan Kaijser i sin revisionsberättelse.

I sina uttalanden skriver revisorn att man varken kan av- eller tillstyrka att bolagets stämma fastställer resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget. Detta då man inte kunnat verifiera värdet av goodwill, andra långfristiga fordringar samt övriga fordringar i koncernen och i moderbolaget har man inte heller kunnat bekräfta värdet av andelar i koncernföretag.

En revisor Fastighetsnytt har pratat med förklarar att formulering att man varken kan av- eller tillstyrka är en sista utväg som revisorer har när man inte har kunnat inhämta tillräckligt med underlag för att göra den verifiering av värderingar som krävs. Det kan därför te sig lite märkligt att man lite längre ned, under rubriken skriver: ”Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.”

Denna lite motsägelsefulla passus kan enligt den revisor Fastighetsnytt har pratat med förklaras av att det finns många standardiserade formuleringar i revisionsberättelser och att man förmodligen helt enkelt har glömt att ändra den.

Fastighetsnytt tog kontakt med Johan Kaijser som säger att det inte har varit brist på dokumentation från Concent som gjorde att revisorerna inte kunde fastställa värdet på de ovannämnda tillgångarna utan att det handlar om en värderingsfråga.

– Tidpunkten att fastställa redovisningen löpte ut igår (tisdag, reds.anm.) men hade vi haft ytterligare ett par veckor så hade vi kunnat fastställa värdet, säger Johan Kaijser.

Han förklarar att BDO som skötte bokföringen fått betalt alldeles för sent och inte kunde komma ikapp med sitt arbetet vilket i sin tur försvårade även Mazars Sets arbete.

Vad innebär det då för bolagsstämman om revisorn varken kan av- eller tillstyrka de räkenskaper som stämman sedan ska fastställa? Kan stämman i brist på det underlag som krävs fastställa resultat- och balansräkningen? Svaret på den frågan är ja, den har suveränitet och kan välja att gå emot revisorns rekommendationer och även när underlag inte finns kan den fastställa räkenskaperna.

Revisorn har även som uppgift att baserat på den granskning man gör att räkenskaperna av- eller tillstyrka att stämman beviljar bolagets styrelse och vd ansvarsfrihet och i fallet Concent gör man det.

Revisorn har möjligheten individuellt av- eller tillstyrka huruvida olika styrelseledamöter och vd:ar beviljas ansvarsfrihet. Det har man valt att inte göra i detta fall och Johan Kaijser säger att tillstyrkande av ansvarsfrihet enbart berör de styrelseledamöter och vd:ar som var verksamma i Concent under 2016.

– Det är en väldigt allvarlig fråga som har sin grund i huruvida personerna ifråga kan vara skadeståndsskyldiga gentemot bolaget och aktieägarna. Jag känner att jag inte har tillräckligt på fötterna för att avstyrka ansvarsfrihet, säger han.

Enligt Johan Kaijser har det funnits krafter som tryckt på att ansvarsfrihet avstyrks men då gäller det främst tidigare huvudägaren Mikael Fahlander.

– Han har dock inte varit med i styrelsen under 2016 och därmed inte undertecknat några affärsbeslut vilket innebär att han inte omfattas av frågan om ansvarsfrihet, säger Johan Kaijser.

Sverrir Thór

Ämnen i artikeln:

Concent

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.