Söndag05.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM skydd av skogsmark

Publicerad: 3 Juni 2009, 22:00

Kraftigt ökat skydd av skogsmark I propositionen Hållbart skydd av naturområden införs ett nytt program till skydd av skogar med höga naturvärden. Dessutom höjs ersättningsnivåerna för naturreservatsbildning och naturvårdsavtal…


Källa: Pressmeddelande Miljödepartementet, 2009-06-04

Kraftigt ökat skydd av skogsmark

I propositionen Hållbart skydd av naturområden införs ett nytt program till skydd av skogar med höga naturvärden. Dessutom höjs ersättningsnivåerna för naturreservatsbildning och naturvårdsavtal.

– När vi tillträdde 2006 rivstartade vi arbetet med att utveckla nya metoder och arbetssätt för att skydda värdefulla naturområden. Nu presenterar vi en ny politik för att stärka samarbetet med markägarna, öka användningen av naturvårdsavtal och långsiktigt bevarande av statens mark. Det är ett styrkebesked att vi som första regering kan göra bedömningen att det tidigare ouppnåeliga miljömålet för Levande skogar är inom räckhåll till 2010, säger miljöminister Andreas Carlgren

Enligt delmålet ska ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark undantas från skogsbruk till år 2010. Det innebär att mellan 1999 och 2010 ska 400 000 hek¬tar produktiv skogsmark formellt skyd¬das. Under de åtta åren från målet sattes fram till 2006 skyddades endast 148 000 hektar formellt och långsiktigt, det vill säga en takt på 18-19 000 hektar per år. Med den takten skulle målet inte nås förrän 2020.

Värdefull skogsmark i statens ägo ska bevaras långsiktigt. Sveaskog och Naturvårdsverket träffade sommaren 2008 en överenskommelse om långsiktigt skydd av 70 000 hektar särskilt värdefulla naturskogsområden. Nu överförs 42 000 hektar skogsmark nedanför fjällgränsen från Fastighetsverket till Naturvårdsverket för reservatsbildning. De inventerade skogsområden på Fortifikationsverkets marker som har höga skyddsvärden nedanför fjällgränsen bidrar med cirka 9 000 hektar skogsmark.

Toleransavdraget avskaffas vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområden för att underlätta samarbetet mellan länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen och skogsägare. På så sätt ges markägare full ersättning för sin mark och det blir enklare att nå överenskommelser om att skydda värdefulla marker.

Ett nytt program för markägarinitiativ, Komet, etableras enligt modell från det finska Metso-programmet. Detta ska innehålla förbättrad och riktad information och marknadsföring till markägare i syfte att dessa ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av områden. Målsättningen är att stärka den lokala förankringen och samverkan genom att markägare själva tar initiativ till bevarandeåtgärder för skydd av naturvärden, särskilt skogar med höga naturvärden.

– Vi vill öka användningen naturvårdsavtal genom att både länsstyrelser och skogsstyrelsen i framtiden ska kunna teckna långa och korta avtal. Ersättningarna behöver bli mer attraktiva för markägarna och ska kunna betalas ut årligen eller som engångsbelopp. Att skydda naturvärden behöver inte innebära att staten tar över marken, tvärtom vet vi att många markägare gärna vill vara med och bidra i naturvården, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.