Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Satsa mer på gång- och cykeltrafik

Publicerad: 13 Januari 2009, 23:00

Minska hälsoskillnader med byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet Satsa mer på gång- och cykeltrafik och skapa fler barnvänliga miljöer. Det föreslår Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Alla grupper i samhället vinner på miljöer som stimulerar till rörelse och allra mest de som är inaktiva…


Källa: Pressmeddelande Statens Folkhälsoinstitut, 2009-01-14

Minska hälsoskillnader med byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet

Satsa mer på gång- och cykeltrafik och skapa fler barnvänliga miljöer. Det föreslår Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Alla grupper i samhället vinner på miljöer som stimulerar till rörelse och allra mest de som är inaktiva.

Forskning visar att utformningen av vår byggda miljö i flera fall motverkar fysisk aktivitet och bidrar till stillasittande. Närhet till platser för fysisk aktivitet, motion och rekreation är mycket viktigt för att skapa förutsättningar för en fysiskt aktiv livsstil. Till exempel är personer som bor i "promenadvänliga" områden mer fysiskt aktiva än andra.

– En ökad fysisk aktivitet är en av de åtgärder som har störst positiv effekt på folkhälsan. Om fler var fysiskt aktiva en halvtimme om dagen skulle hälsan förbättras avsevärt och kostnader för sjukvård minska drastiskt, säger Ann-Cristine Jonsson, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Statens folkhälsoinstitut har haft regeringens uppdrag att starta ett långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Uppdraget har nu slutredovisats och flera fortsatta åtgärder föreslås.

Ökad gång- och cykeltrafik

Investeringar i säker gång- och cykeltrafik är en central åtgärd. Bristerna i infrastrukturen för gång- och cykeltrafik i Sverige är fortsatt stora, trots vissa förbättringar. Ett stort antal stadsprojekt visar att det går att öka viljan att välja gång eller cykling i stället för bil genom fysiska åtgärder och dessutom minska olycksriskerna.

– Det är en stor begränsning att inte kunna ta med cykeln på bussen eller pendeln och att resor till jobbet är så långa att vi väljer bort den aktiva transporten. Vi behöver skapa möjligheter för så kallade "kombinationsresor", säger Ann-Cristine Jonsson.

Säkra skolvägar viktig åtgärd för barns rörelse

Viktiga insatser för barnens rörelse och förutsättningar för utomhuspedagogik är att rusta upp och förnya lekplatser, förskole- och skolgårdar. Åtgärder för säkrare skolvägar är också viktiga för att öka barns möjligheter att cykla eller gå till skolan. Sänkt trafikhastighet i bostadsområden, runt förskolor och skolor, och fortsatta satsningar på trafikseparerade gång- och cykelbanor skapar den möjligheten.

Grönområden och parker

Parker, grönområden och annan bostadsnära natur behöver utvecklas och bevaras. Forskning visar att närhet till naturupplevelser och grönområden har potential att kunna utjämna hälsoskillnader mellan olika samhällsgrupper. En aktiv samhällsplanering gynnar alla grupper men framförallt de inaktivas hälsa mest på lång sikt.

Trygga, säkra och tillgängliga miljöer viktiga förutsättningar

Att miljöer är trygga, tillgängliga och säkra är grunden för att människor ska vara fysiskt aktiva, speciellt vad gäller kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Insatser runt om i landet, och internationella studier visar att exempelvis bättre belysning, trafikseparerade gång- och cykelvägar och åtgärder för att sänka trafikhastigheten kan åstadkomma detta.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.