Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Offentliga sektorns finansiella sparande

Publicerad: 29 September 2009, 22:00

Offentliga sektorns finansiella sparande fortfarande högt Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 78,8 miljarder kronor 2008 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2007 har dock det finansiella sparandet minskat med över 38 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i relation till BNP har därmed minskat från 3,8 procent 2007 till 2,5 procent 2008…


Källa: Pressmeddelande Statistiska Centralbyrån, 2009-09-30

Offentliga sektorns finansiella sparande fortfarande högt

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 78,8 miljarder kronor 2008 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2007 har dock det finansiella sparandet minskat med över 38 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i relation till BNP har därmed minskat från 3,8 procent 2007 till 2,5 procent 2008.

Samtidigt har BNP ökat med 93 miljarder kronor, i löpande priser, vilket motsvarar 3,0 procent.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definierad enligt samma kriterier har sjunkit med drygt 40 miljarder under 2008 och uppgick som andel av BNP till 38,0 procent. Därmed klarar Sverige med god marginal EU:s konvergenskriterier som kräver att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och bruttoskulden inte högre än 60 procent av BNP.

Detta framgår av beräkningar som SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.  En motsvarande leverans avseende samma period lämnades till Eurostat den 31 mars 2009.

Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras på SCB:s webbplats den 22 oktober då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder.

Jämförelse med ordinarie nationalräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie nationalräkenskaperna. När finansiellt sparande beräknas skall så kallade swappar (räntor på skuldbytesavtal) och framtida räntebindningsavtal (FRA) vara inkluderade i räntorna, vilket de inte är i de ordinarie beräkningarna. Bruttoskulden beräknas till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till.

Utöver ovanstående finns i dagsläget vissa mindre skillnader jämfört med de ordinarie finansräkenskaperna.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.