Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Naturvårdsverket kritiskt

Publicerad: 9 December 2008, 23:00

Naturvårdsverket kritiskt till nytt förslag om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Naturvårdsverket bedömer att inget av alternativen i förslaget om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Båda leder bland annat till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid…


Källa: Pressmeddelande, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket kritiskt till nytt förslag om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Naturvårdsverket bedömer att inget av alternativen i förslaget om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Båda leder bland annat till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid.

Motorvägsprojektet Förbifart Stockholm ingår som en del i båda alternativen, ett projekt som Naturvårdsverket tidigare har kritiserat för att det försvårar möjligheten att nå det av riksdag och regering beslutade klimatmålet och andra miljömål.

Naturvårdsverket anser att de mål och den vision för regionen som redovisas i planen, till stora delar är bra utgångspunkter för planeringen. Däremot saknar Naturvårdsverket en koppling mellan de mål och åtgärder som redovisas i planen. Åtgärderna som föreslås bidrar enligt Naturvårdsverkets bedömning inte till att man når målet om en god livsmiljö. De bidrar inte heller till möjligheten att nå klimatmålet och övriga nationella miljömål. Snarare motverkar de åtgärder som föreslås möjligheterna att nå flera av målen.

Naturvårdsverket anser att det är viktigt att beakta hur möjligheterna att nå miljömålen påverkas vid infrastrukturplanering eftersom den kommer att påverka markexploatering, energianvändning och bilresandet etcetera under decennier framöver. Möjligheten att nå klimatmålet är direkt beroende av vår energi- och resursanvändning.

Enligt regional utvecklingsplan för Stockholm kommer utsläppen av koldioxid inom regionen att öka med upp till 80 procent till år 2030. Den svenska regeringen har ställt sig bakom EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med (minst) 20 procent till år 2020. På längre sikt måste utsläppen minskas betydligt mer. Det gäller även Stockholmsregionen.

Naturvårdsverket anser därför att Stockholms läns landsting bör utarbeta ett förslag till regional utvecklingsplan som kan bidra till att klimatmålet och andra miljömål kan nås.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.