Lördag08.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Malmö stad

Publicerad: 1 December 2009, 23:00

Enbart förnybara energikällor i Malmö om 20 år 2030, ska Malmös energisystem försörjas från enbart förnyelsebara energikällor. Energisystemet ska då också kännetecknas av en effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet…


Källa: Pressmeddelande Malmö stad, 2009-12-02

Enbart förnybara energikällor i Malmö om 20 år

2030, ska Malmös energisystem försörjas från enbart förnyelsebara energikällor. Energisystemet ska då också kännetecknas av en effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet.

Det är den långsiktiga vision som läggs fast i det förslag till energistrategi för Malmö som kommunstyrelsen nu ställt sig bakom och som kommunfullmäktige förväntas godkänna sitt sista sammanträde för året, den 17 december.

För att ta viktiga steg mot visionen ska redan om tio år, år 2020, energianvändningen i Malmö ha minskat med minst 20 procent per capita jämfört med den årliga genomsnittliga användningen under åren 2001-2005. Dessutom ska andelen förnybar energi då vara minst 50 procent av den totala energimixen.

För Malmös stad egen verksamhet ska energianvändningen om tio år ha minskat med 30 procent per capita, samtidigt som andelen förnybar energi ska vara 100 procent.

För att nå uppsatta mål anges tre övergripande strategier:

Effektivare energianvändning

Här finns det stora möjligheter att minska miljöpåverkan och energikostnader och det finns en stor potential för effektivisering inom såväl bostadssektorn och industrisektorn som inom transportområdet. På transportsidan är det exempelvis viktigt att främja gångtrafik, cykeltrafik och den kollektiva trafiken samt att satsa på mer energisnåla fordon.

Byte till förnybara energislag

Här finns det stora möjligheter att ersätta fossila bränslen med förnybara energislag. När det gäller el- och värmeproduktion handlar det framför allt om att satsa på biobränslen, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Vad gäller drivmedel nämns biogas, vätgas, el och olika hybridformer som det mest intressanta. För kollektivtrafiken föreslås biogas och på längre sikt el från förnybara energikällor.

Bättre planering, ekonomi, säkerhet och kunskap

Här handlar det bland annat om att planera för att Malmö blir en tät och blandad stad som ger möjligheter för bra kollektivtrafik och effektiv el- och värmeförsörjning. Ökad konkurrens inom energisektorn och samordnad upphandling kan bidra till att minska energikostnaderna. Det är också viktigt att stödja forskning och utveckling samt att sprida kunskap via bland annat skolan och olika slag av nätverk.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.