Söndag05.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Länsstyrelsen i Stockholms län

Publicerad: 11 Juni 2009, 22:00

Kraftfull satsning på Stockholmsregionens transportinfrastruktur och kollektivtrafik En avsiktsförklaring mellan Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län, Vägverket och Länsstyrelsen om ytterligare intäkter från trängselskatten i Stockholm har breddat den finansiella basen för den samlade åtgärdsplaneringen och möjliggör finansiering av flera regionala vägar…


Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009-06-12

Kraftfull satsning på Stockholmsregionens transportinfrastruktur och kollektivtrafik

En avsiktsförklaring mellan Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län, Vägverket och Länsstyrelsen om ytterligare intäkter från trängselskatten i Stockholm har breddat den finansiella basen för den samlade åtgärdsplaneringen och möjliggör finansiering av flera regionala vägar.

Förslaget till Länsplan för transportinfrastrukturen i Stockholms län får därmed en särskild tyngdpunkt i spårobjekt och kollektivtrafik.

Stockholmsregionens utmaningar att hantera dagens hårt ansträngda trafiksystem och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och social sammanhållning är väl kända. En omfattande samplanering mellan nationell och regional nivå tillsammans med en breddad finansiell bas möjliggör kraftfulla satsningar på både spår- och vägobjekt för planperioden 2010-2021.

– Förslaget till samlad åtgärdsplanering för länet ger stora förbättringar och skapar möjligheter för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt. Utmaningen att i regionen inrymma ytterligare en halv miljon invånare fram till 2030 ser ut att kunna mötas, säger landshövding Per Unckel.

Strategin för planering av infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen är att

• Samordna utbyggnad av bebyggelse och transportsystem som bidrar till en god miljö och uppsatta klimatmål

• Effektiva och konkurrenskraftiga logistiksystem för näringsliv och regionens varuförsörjning

• Ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen

• Förbättra och underhålla befintlig infrastruktur

• Bygga ny infrastruktur i en snabbt växande region

Utgångspunkten för planarbetet är Stockholmsförhandlingen som leddes av Carl Cederschiöld. Förslaget till länsplan, som nu skickas på remiss, är framtaget tillsammans med Vägverket och Banverket och är väl förankrat i regionen.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.